Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương mại, tham gia loại nào lợi hơn?

Thứ Hai, 22/06/2020, 06:42 [GMT+7]

Nhiều người cho rằng, tham gia bảo hiểm y tế mức hưởng thấp trong khi bảo hiểm thương mại lại rất cao.

 

Link: https://vov.vn/xa-hoi/bao-hiem-y-te-va-bao-hiem-thuong-mai-tham-gia-loai-nao-loi-hon-1061787.vov
 

 

Theo VOV

.