Hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa các điểm di tích lịch sử

Thứ Bảy, 27/01/2024, 12:19 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau hơn 1 năm khẩn trương thi công, đến thời điểm này việc trùng tu, cải tạo, sửa chữa các công trình, các điểm thuộc di tích Chiến trường Điện Biên Phủ đã đảm bảo hoàn thành. Ðây là một trong những việc làm thiết thực, ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ.

Trung tâm Ðề kháng Him Lam là một trong những hạng mục công trình nằm trong 13 hạng mục di tích lịch sử được cải tạo, sửa chữa. Các hạng mục cải tạo, sửa chữa bao gồm xây mới lại cổng chào, sữa chữa lại nhà đón tiếp, nhà bảo vệ, sơn vá lại hệ thống hầm hào quân sự và sửa chữa lại các bia đá. Sau một thời gian khẩn trương thi công, đến thời điểm này việc sửa chữa các hạng mục công trình đã đảm bảo hoàn thành.

Anh Lê Đình Hải, Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên, cho biết: “Triển khai viêc cải tạo, sửa chữa các điểm di tích để phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó có Di tích đồi Him Lam. Đơn vị đã phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát, đến thời điểm này công trình đã cơ bản hoàn thiện”.

1
Sau một thời gian khẩn trương thi công, đến thời điểm này việc sửa chữa các hạng mục công trình Trung tâm Ðề kháng Him Lam đã đảm bảo hoàn thành.

Dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa các công trình, điểm di tích thuộc quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ gồm 13 điểm với nhiều hạng mục nằm trong tổng số 45 điểm di tích thuộc quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Các dự án cải tạo, sửa chữa công trình, điểm di tích phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ được triển khai thực hiện từ tháng 1/2023, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, cho biết: “Trung ương và tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm đến việc trùng tu, tôn tạo các điểm di tích thuộc di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Sau khi triển khai đến thời điểm này việc trùng tu cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo yếu tố gốc. Công tác đảm bảo cảnh quang môi trường cũng được triển khai đáp ứng nhu cầu của du khách”.

1
Trùng tu, sửa chữa cầu Mường Thanh.

Trong quá trình triển khai thi công, công tác kiểm tra, giám sát thi công được thực hiện thường xuyên, nhằm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Sau hơn một năm khẩn trương thi công, toàn bộ các hạng mục dự án đã đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Anh Đạo, Giám đốc Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên, nói: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, còn một số hạng mục cần triển khai tiếp, đến nay các nhà thầu cơ bản đã hoàn thành để phục vụ thường xuyên cũng như phục vụ các ngày lễ lớn của tỉnh Điện Biên”.

Việc trùng tu, sửa chữa các điểm di tích lịch sử rất cần thiết nhằm tiếp tục phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng, giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh Điện Biên; đồng thời góp phần cải tạo cảnh quan, làm đẹp môi trường di tích, đảm bảo an toàn công trình để phục vụ khách du lịch đến tham quan nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

 

 

Minh Thư - Đức Bình/DIENBIENTV.VN

 

.