Nông nghiệp Điện Biên vững tin vào năm mới

Thứ Hai, 12/02/2024, 10:26 [GMT+7]

Điện Biên TV - Kế thừa kinh nghiệm ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và phòng trị bệnh cho cây trồng, vật nuôi, sang năm mới 2024, dù được dự đoán sẽ có nhiều khó khăn tác động, song ngành Nông nghiệp tỉnh Điện Biên tin tưởng rằng sẽ vượt qua mọi thách thức, giữ nhịp tăng trưởng ổn định, để khẳng định vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của địa phương.

Năm 2024, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh dự báo sẽ có những khó khăn nhiều hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, thời tiết diễn biến bất thường theo hướng cực đoan, gây nhiều thiệt hại; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngày càng phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ khó lường, tác động mạnh đến sản xuất nông, lâm thủy sản.

Ông Trần Văn Thượng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, cho biết: Dù nhận định nhiều khó khăn như vậy, song ngành Nông nghiệp tỉnh phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2024 tăng trưởng từ 4% trở lên. Trong đó, đẩy mạnh phát triển toàn diện sản xuất nông, lâm nghiệp trên cơ sở cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết và ứng dụng công nghệ cao...

1
Cơ giới hóa nông nghiệp, máy móc thay sức người đang được nông dân trên địa bàn tỉnh áp dụng tích cực.

Năm 2024, ngành Nông nghiệp sẽ chủ động tham mưu, tư vấn, hỗ trợ các huyện trong phát triển vùng kinh tế như: huyện Tuần Giáo tập trung phát triển cây mắc ca; huyện Mường Ảng phát triển cây cà phê, cây ăn quả; phát triển lúa chất lượng cao theo chuỗi liên kết giá trị, tập trung tại khu vực cánh đồng Mường Thanh huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ...

Ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng: “Huyện Mường Ảng xác định duy trì và giữ vững 400ha cây ăn quả, trong đó tập trung vào phát triển cây bưởi da xanh, vũ sữa hoàng kim, mít thái. Cùng với cây ăn quả, thì huyện Mường Ảng cũng sẽ chăm sóc tốt 2.200ha cây cà phê. Trong những năm qua cây cà phê cũng cho chất lượng và sản lượng rất tốt, chúng tôi cũng đang kỳ vọng cây cà phê sẽ là cây chủ lực trong xóa đói giảm nghèo”.

Bám sát mục tiêu của Đề án tái cơ ngành Nông nghiệp năm 2024, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu tổng sản lượng lương thực đạt gần 283 nghìn tấn, tốc độ phát triển đàn gia súc tăng trên 3,7%... Để đạt được mục tiêu đề ra, năm 2024, ngành Nông nghiệp sẽ thực hiện đồng thời các giải pháp, bám sát tình hình để chỉ đạo điều hành phù hợp, ứng phó linh hoạt với thời tiết, những tình huống bất thường của thị trường, dịch bệnh; tiếp tục tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

1
Tập trung phát triển các loại cây trồng cho giá trị cao là chủ trương để ngành Nông nghiệp tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, thông tin: “Để thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp trong năm 2024 và những năm tiếp theo, tỉnh đang tập trung vào các giải pháp chủ yếu yếu sau: Thứ nhất là tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động liên kết trong phát triển sản xuất, từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với thị trường để tạo ra giá trị gia tăng cao hơn đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh Điện Biên, trong đó trọng tâm là doanh nghiệp và các HTX. Thứ 2 tập trung vào đổi mới mô hình về phát triển nông lâm nghiệp.”

Bước vào mùa Xuân mới với khí thế, niềm tin mạnh mẽ vào sự phát triển và sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ngành Nông nghiệp Điện Biên tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn giữ nhịp tăng trưởng ổn định, vươn mình để thực sự nổi bật lên trên nhiều lĩnh vực, giữ vững vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế tỉnh nhà./.

 

 

Đào Phương - Duy Hải/DIENBIENTV.VN
 

.