Điện Biên

Gia tăng số vụ và số người chết vì tai nạn lao động

Chủ Nhật, 05/05/2019, 14:56 [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, Năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 49 vụ tai nạn lao động, làm chết 15 người, tăng cả số vụ và số người chết so với năm 2017

Theo Cục An toàn lao động, Năm 2018, cả nước có gần 8.000 vụ tai nạn lao động xảy ra, làm 1039 người chết và 7.190 người bị thương. Trung bình có 22 vụ tai nạn lao động xảy ra trong 1 ngày.   

Báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, Năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 49 vụ tai nạn lao động, làm chết 15 người, tăng cả số vụ và số người chết so với năm 2017. Số vụ và số người chết do tai nạn lao động tập trung chủ yếu ở khu vực không có quan hệ lao động chiếm gần 92% số vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn

1
  Điện Biên ra quân hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nhóm người trong độ tuổi lao động gần 376 ngàn người, chiếm 64% dân số toàn tỉnh, như vậy cho thấy số người đang độ tuổi lao động tương đối cao so với nhóm người phụ thuộc  

Tuy nhiên, tình hình tai nạn lao động vẫn diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, hiện một bộ phận không nhỏ người lao động không được tiếp nhận thông tin về An toàn vệ sinh lao động nên tai nạn lao động vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Mặc dù các cấp, ngành tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động tới các doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động  nhưng ý thức chấp hành luật của nhiều chủ lao động còn hạn chế.

Trên thực tế, nhiều người lao động và chủ sử dụng lao động đều chưa quan tâm đúng mức về An toàn vệ sinh lao động, nhất là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ lẻ. Chính vì vậy, tai nạn lao động có xu hướng tăng, trong số đó nạn nhân thuộc nhóm không có hợp đồng lao động chiếm tỷ lệ cao.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra có lúc, có nơi chưa hiệu quả, cho nên chưa tạo được sự chuyển biến mới trong công tác An toàn vệ sinh lao động

Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên là doanh nghiệp vừa và nhỏ, một số doanh nghiệp (phần lớn là doanh nghiệp tư nhân) chưa quan tâm đúng mức đến công tác an toàn lao động, chế độ, quyền lợi của người lao động như: chưa tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và khám sức khỏe cho người lao động, chưa trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, chưa xây dựng phương án, biện pháp bảo đảm An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

1
Tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng luôn chiếm tỷ tệ cao trong số các vụ tại nạn lao động xảy ra


Để công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời gian tới đạt kết quả tốt, giảm thiểu tai nạn lao động…. Các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt nhận thức đầy đủ quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác An toàn vệ sinh lao động và coi công tác An toàn vệ sinh lao động là một nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội và phát triển bền vững của địa phương, doanh nghiệp.

Tích cực tuyên truyền về an toàn lao động không chỉ trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động mà rải đều trong cả năm với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả. Các doanh nghiệp phải bảo đảm môi trường lao động an toàn, bảo đảm sức khỏe cho người lao động tốt hơn.

Hỗ trợ tập huân, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác An toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp và người lao động làm việc không theo họp đồng lao động, đặc biệt người lao động khu vực nông thôn...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật An toàn vệ sinh lao động. Tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động về chính sách lao động, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động làm tôt công tác An toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Để giảm thiểu các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn, thì các cấp , nghành, doanh nghiệp cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định của luật để  đảm bảo tính mạng người lao động. Và ngay cả người lao động cần chấp hành tốt các nội quy, quy trình làrn việc an toàn, thường xuyên sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy ra và người lao động luôn có ý thức cao trong việc tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, trang bị các dụng cụ bảo vệ tính mạng cho chính mình./.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.