.

Phụ nữ Thị xã Mường Lay: Làm theo Bác với mô hình Nhóm cổ phần tài chính tự quản tại chi hội

Thứ Ba, 13/03/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Thị xã Mường Lay đã triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng tham gia.

Việc thực hiện hiệu quả các mô hình tiết kiệm giúp chị em phụ nữ tự chủ hơn trong phát triển kinh tế gia đình.
Việc thực hiện hiệu quả các mô hình Làm theo Bác thực hành tiết kiệm giúp chị em phụ nữ tự chủ hơn trong phát triển kinh tế gia đình.


Trong thời gian qua, Hội LHPN Thị xã tổ chức học tập, triển khai kịp thời các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, của Nhà nước; cụ thể hóa xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 tới Hội cơ sở, đơn vị trực thuộc. Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện NQ TW4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời đề ra 4 giải pháp thực hiện, đó là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; duy trì và phát triển rộng rãi mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả; quyết tâm thực hiện tốt việc nêu gương ở trong cán bộ các cấp Hội.

Trong đó tập trung hướng dẫn các cơ sở Hội tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” như mô hình Nhóm cổ phần tài chính tự quản tại chi hội. Đây là một nhóm tiết kiệm và cho vay tự chủ, độc lập với quy chế do chính các thành viên của nhóm xây dựng. Hoạt động chính của nhóm này là tiết kiệm thông qua hình thức mua cổ phần, sau đó khoản tiết kiệm này sẽ được đầu tư dưới dạng các khoản vay mà các thành viên có thể vay lại và duy trì một quỹ tương trợ để hỗ trợ các thành viên trong trường hợp khó khăn. Nhóm cổ phần tài chính tự quản tạo ra nguồn vốn vay thường xuyên, liên tục phù hợp với nhu cầu khác nhau của các thành viên, từ việc đầu tư khoản lớn cho sản xuất kinh doanh đến khoản tiền nhỏ để chi tiêu trong gia đình. Cơ chế này sẽ khuyến khích cả việc tiết kiệm và vay để phát triển kinh tế của các thành viên, giúp chị em phụ nữ chủ động nguồn vốn góp phần phát triển kinh tế hộ, nhóm hộ gia đình. Đến nay, toàn Thị xã đã xây dựng được 8 mô hình Nhóm cổ phần tài chính tự quản với số tiền huy động gần 178 triệu đồng, giải quyết cho trên 100 lượt thành viên trong nhóm vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Chị Lò Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội LHPN Thị xã Mường Lay cho biết thêm: Hiện nay Hội LHPN xã, phường trên địa bàn tiếp tục đẩy manh thực hiện phong trào thi đua do Hội LHPN tỉnh Điện Biên phát động Mỗi gia đình hội viên nông thôn có 1 vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên. Bên cạnh đó, mô hình ống tiền tiết kiệm, nuôi lợn nhựa đã tiết kiệm được 35 triệu đồng, giải quyết cho 25 chị em vay không tính lãi; mô hình tổ nhóm liên kết làm bánh khẩu xén tại Bản Bắc 2 xã Lay Nưa với 15 thành viên; mô hình Xây dựng gia đình hạnh phúc; mô hình Nhà sạch, cổng đẹp; mô hình điểm Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh Bản Na Nát - Phường Na Lay... đều đạt hiệu quả tích cực.

Song song với các hoạt động trên, Hội LHPN Thị xã Mường Lay còn phối hợp tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và triển khai Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 100% đảng viên, cán bộ công chức cơ quan, cán bộ Hội, hội viên nòng cốt ở cơ sở. Đồng thời chỉ đạo Đảng viên, cán bộ công chức, hội phụ nữ cơ sở đăng ký, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên tại cơ quan, đơn vị, chi hội phụ nữ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Qua thực hiện Chỉ thị 05 tạo được sự chuyển biến rõ nét, kết quả cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm. Nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND Tỉnh, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, UBND Thị xã tặng giấy khen.

Tuy nhiên, việc triển khai tuyên truyền Chỉ thị 05 ở một số cơ sở Hội vẫn còn chậm, số lượng hội viên tham gia chưa đảm bảo. Việc tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến của một số đơn vị còn chưa thật sự chú trọng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội, Hội LHPN Thị xã tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05, tổ chức học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của Hội. Tiếp tục duy trì, phát triển và xây dựng các mô hình “Làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các mô hình thực hiện cuộc vận động rèn luyện phẩm chất phụ nữ: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.