.
Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên :

Sẵn sàng cho Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ Bảy, 03/02/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 dự kiến diễn ra vào 5– 6/3 sắp tới. Như vậy, chỉ còn hơn một tháng nữa Đại hội sẽ diễn ra, để đảm bảo thành công cho Đại hội, thời điểm hiện tại Công đoàn Viên chức tỉnh đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ Đại hội…

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Hà, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết: Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có hơn 4.500 đoàn viên công đoàn sinh hoạt ở 84 công đoàn cơ sở. Xác định đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng với đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn.

1
Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh kiểm tra, rà soát lại các văn kiện phục vụ Đại hội

 

Thời gian qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra (đến nay, 78/84 công đoàn cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội); Công đoàn Viên chức tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn Viên chức lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Theo đó, cùng với việc thành lập ban tổ chức Đại hội và các tiểu ban phục vụ, Công đoàn Viên chức tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Nhờ vậy, đến nay mọi công tác chuẩn bị từ hình thức đến nội dung cũng như hậu cần phục vụ đều được chuẩn bị chu đáo. Hiện Công đoàn Viên chức tỉnh đã chuẩn bị xong các điều kiện về cơ sở vật chất như liên hệ hội trường tổ chức Đại hội, chỗ ăn nghỉ cho đại biểu…

Công tác chuẩn bị các văn kiện phục vụ Đại hội, như: Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2012 - 2017… cũng được Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung xây dựng, lấy ý kiến tham gia đóng góp và bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét thông qua. 10 báo cáo tham luận tại Đại hội đã được các công đoàn cơ sở chuẩn bị xong, đảm bảo nội dung ngắn gọn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, nêu lên kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới...

Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được Công đoàn Viên chức tỉnh chú trọng, quan tâm. Tất cả các đồng chí được lựa chọn giới thiệu tham gia Ủy viên Ban Chấp hành đều là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; có đủ năng lực, trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần đổi mới, đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động… Theo đó, dự kiến tại Đại hội sẽ bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành, 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền cho Đại hội được Công đoàn Viên chức tỉnh đẩy mạnh qua việc treo các băng zôn, khẩu hiệu; phối hợp với Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh –Truyền hình tỉnh viết tin, bài tuyên truyền về Đại hội với các nội dung: Khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; biểu dương những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua; công tác chuẩn bị, tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở…

Đồng thời, chỉ đạo công đoàn cơ sở nộp các hình ảnh về hoạt động chuyên môn của đơn vị mình để tập hợp thành gian trưng bày tại Đại hội. Hướng tới Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh còn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; chỉ đạo công đoàn cơ sở tăng cường hoạt động chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội…

Với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh; vì quyền, lợi ích của đoàn viên, vì sự phát triển và hội nhập của tỉnh, của đất nước”. Tin rằng, với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung đề ra.

 

 

CTV -  Đức Linh

.
.
.
.
.