.
Điện Biên :

24 tác phẩm tiêu biểu tham dự cuộc thi về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Ba, 31/10/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 31-10-2017, dưới sự chủ trì của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban sơ khảo tỉnh Điện Biên đã tiến hành xét chọn, các tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn (2015-2018). 

Qua một thời gian tuyên truyền phát động, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã thu hút được đông đảo đội ngũ văn nghệ sỹ, các cơ quan báo chí, phóng viên, hội viên hội nhà báo trong Tỉnh tích cực tham gia. Các thể loại tham dự giải thưởng đảm bảo tính đa dạng, phong phú như: Truyện ngắn, nhiếp ảnh, thơ, ký, văn xuôi, mỹ thuật... kết quả sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I giai đoạn 2015-2018 đã phản ánh sâu rộng và nêu bật được những kinh nghiệm, cách làm hay của những địa phương, đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến, các tác phẩm có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

1
Ban sơ khảo tỉnh Điện Biên tiến hành họp chấm và xét chọn các tác phẩm xuất sắc tham dự giải thưởng Trung ương về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Ảnh Khánh Toàn)

 

Tại vòng sơ tuyển, Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh đã có 33 tác phẩm, 02 tác phẩm mỹ thuật về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xuất bản được 2 tác phẩm văn học, in trong Tạp chí Văn nghệ Điện Biên. Hội Nhà báo Tỉnh có 453 tác phẩm báo chí đăng trên báo Điện Biên Phủ, 620 tin bài đăng trên Đài Phát thanh - Truyền hình, biểu dương nêu bật được các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã sản xuất thực hiện 82 chuyên mục “Việc tốt quanh ta”, 106 chuyên mục “nhịp cầu nhân ái”, 24 chuyên mục “Điện Biên làm theo lời Bác”, 106 chuyên mục “xây dựng Đảng”, các chuyên mục đều tập trung ca ngợi, biểu dương các cá nhân, tập thể trong tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Bác. Các tin, bài phát thanh, truyền hình tuyên truyền, quảng bá ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; học tập kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ những điển hình các cá nhân và tập thể tiêu biểu, qua đó từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

Đoàn nghệ thuật tỉnh dàn dựng mới 15 bài hát, múa; Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng lựa chọn các phim tư liệu về Bác, đặc biệt là các phim tài liệu để phản ánh sâu rộng về học tập và làm theo. Trung tâm Văn hóa tỉnh mỗi năm tổ chức trên 70 buổi tuyên truyền lưu động phuc vụ cơ sở, trong đó có lồng ghép tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau khi tiến hành xét chọn sơ tuyển tại Hội nhà báo, Hội văn học nghệ thuật tỉnh và các Hội chuyên ngành VHNT Trung ương, đã có 28 tác phẩm được gửi về Ban sơ khảo cấp tỉnh. Ban sơ khảo cấp tỉnh, đã xét chọn được 24 tác phẩm xuất sắc tham dự giải do Trung ương tổ chức về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn (2015-2018). Dự kiến trao giải vào kỳ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19-5-2018).

Đồng chí Đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban sơ khảo cấp tỉnh, cho biết: Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí đã đi sâu thâm nhập thực tế của cuộc sống hằng ngày để khai thác, nhiều tác phẩm đã phản ánh khá thuyết phục việc vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát hiện được nhiều các gương điển hình trong học tập, làm theo Bác; các nhân tố mới cần nhân rộng trong đời sống xã hội hằng ngày; biểu dương những điển hình cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh sống, làm việc, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xét chọn các tác phẩm các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Trung ương./.

 

 

CTV - Khánh Toàn

.
.
.
.
.