Sơ kết 3 năm thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Thứ Ba, 30/07/2019, 14:51 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 30/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị.

Trong hơn 3 năm thi hành, Luật Hôn nhân gia đình đã từng bước đưa các quy định của Luật này dần đi vào cuộc sống, tác động tích cực tới đời sống hôn nhân, gia đình của người dân, ổn định nền tảng quan hệ xã hội, các quan hệ khác có liên quan; củng cố, hoàn thiện hơn chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam. Qua đó góp phần đáng kể vào việc bảo vệ, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

1
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Công tác phổ biến, tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của Luật hôn nhân gia đình được chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ trong phạm vi cả nước từ Trung Ương đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu, gần gũi với người dân.

Hiện nay, 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với trên 9.000 xã, phường có mô hình phòng chống bạo lực gia đình, chiếm gần 75%. Trên 35.000 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, 35.000 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được thành lập và duy trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những tác động tích cực, nhận diện những vấn đề bất cập, vướng mắc. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp phù hợp xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật và nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, người dân về pháp luật hôn nhân gia đình.

Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa đầy đủ quy định, nội dung của Luật hôn nhân gia đình. Các cấp có thẩm quyền rà soát, nghiên cứu những vấn đề bất cập, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung; các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan trong phạm vi chức năng, thẩm quyền cần kịp thời có những hướng dẫn để cụ thể hóa quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn của Luật./.
 

 

 

Hoàng Út – Đức Bình/DIENBIENTV.VN

.