Hỗ trợ gần 51 tỷ đồng phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại Điện Biên

Thứ Hai, 08/06/2020, 14:01 [GMT+7]
Điện Biên TV –  Để kịp thời hỗ trợ chủ vật nuôi và kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, năm 2019, tỉnh Điện Biên bố trí gần 51 tỷ đồng.
N
Hỗ trợ gần 51 tỷ đồng phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại Điện Biên.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 4/3/2019 đến ngày 22/2/2020 tại 5.642 hộ chăn nuôi thuộc 100/130 xã, phường, thị trấn của tỉnh. Tổng số lợn tiêu hủy là 23.569 con, trọng lượng 1.039.860 kg.

Để kịp thời hỗ trợ chủ vật nuôi và kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2019, Điện Biên đã bố trí gần 51 tỷ đồng gồm: kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi trên 37 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ tổ chức thực hiện (vật tư, trang thiết bị và hỗ trợ lực lượng tham gia chống dịch) là gần 14 tỷ đồng.

Trong đó kinh phí đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ là gần 41 tỷ đồng; ngân sách địa phương thực hiện trên 10 tỷ đồng. Nhờ có chính sách đã thực hiện, công tác phòng chống dịch bệnh động vật tại địa phương được triển khai hiệu quả; hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi góp phần khôi phục, phát triển sản xuất.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.