Điện Biên

Công khai 202 doanh nghiệp nợ hơn 142 tỷ đồng tiền thuế

Thứ Sáu, 07/06/2019, 16:08 [GMT+7]

Điện Biên TV - Cục Thuế tỉnh Điện Biên vừa công khai danh sách hơn 200 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nợ hơn 142 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 21/5/2019.

1
Đến nay có hơn 200 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn còn nợ hơn 142 tỷ đồng tiền thuế. ảnh - Chi cục Thuế huyện Điện Biên Đông triển khai thu thuế trên địa bàn

 

Trong đó: Văn phòng Cục Thuế tỉnh có 20 đơn vị nợ hơn 80 tỉ đồng; Chi cục Thuế thành phố có hơn 100 đơn vị nợ hơn 31 tỉ đồng; Điện Biên Đông có 8 đơn vị nợ hơn 1,4 tỉ đồng; Mường Chà có 6 đơn vị nợ hơn 2 tỉ đồng; huyện Điện Biên có 11 đơn vị nợ gần 5,4 tỉ đồng; Mường Ảng có 14 đơn vị nợ gần 9 tỉ đồng; thị xã Mường Lay có 4 đơn vị nợ hơn 2,4 tỉ đồng; Mường Nhé có 9 đơn vị nợ hơn 1,4 tỉ đồng; Nậm Pồ có 1 đơn vị nợ gần 280 triệu đồng; Tủa Chùa có 15 đơn vị nợ gần 3 tỉ đồng; Tuần Giáo có 11 đơn vị nợ hơn 6,5 tỉ đồng.

Theo Cục Thuế, để giảm nợ thuế, đơn vị luôn tập trung rà soát các khoản nợ, phân loại nợ và cương quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; tăng cường công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên phương tin thông tin đại chúng

Cùng với đó gắn trách nhiệm thu nợ thuế cho người đứng đầu và công chức thuế có liên quan, xem đây là một trong những chỉ tiêu để thi đua và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Cục thuế tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ nợ thuế ở mức dưới 5% so với tổng thu ngân sách đạt được./.
 

 

 

Hoàng Hảo – Minh Tuấn/DIENBIENTV.VN

.