Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên

Những bước đi vững chắc trong phát triển kinh tế

Chủ Nhật, 28/04/2019, 15:53 [GMT+7]

Điện Biên TV - Những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể ở tỉnh ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ vừa qua là ngày càng có nhiều hợp tác xã hoạt động theo mô hình kiểu mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Một điều đáng nói nữa là không chỉ cải thiện và nâng cao hiệu quả kinh tế, những mô hình kinh tế tập thể còn góp phần định hướng, thay đổi tư duy cho một bộ phận không nhỏ người dân trong sản xuất, kinh doanh, hướng tới nền sản xuất công nghệ cao, quy mô lớn.

Không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa giới hành chính, kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) ở tỉnh ta đang chứng minh được vai trò của mình trong thời kỳ đổi mới. Một trong những yếu tố đánh giá sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể là số lượng HTX, tổ hợp tác thành lập mới hằng năm đều tăng.

Và điều đáng mừng là sự gia tăng số lượng của các HTX không chỉ đơn thuần về mặt cơ học mà đã khẳng định mô hình kinh tế tập thể đang mang lại lợi ích, tạo sức hút đối với người dân. Các HTX của tỉnh ta chủ yếu phát triển tự nguyện, bộ máy gọn nhẹ và kinh doanh đa ngành, nhưng chủ đạo vẫn là lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản.

1
HTX Bản Mé là một trong những HTX điển hình trong việc cơ giới hóa sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học để sản xuất sản phẩm lúa gạo chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

Ông Phí Văn Dương - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Điện Biên cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, toàn tỉnh đã có trên 130 tổ hợp tác và 123 HTX thành lập mới, nâng tổng số tổ hợp tác lên con số 410, HTX lên 200, với gần 13 nghìn thành viên và người lao động. Những HTX, tổ hợp tác thành lập mới hoạt động trên nhiều lĩnh vực: nông nghiệp; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng; thương mại dịch vụ; vận tải... Trong đó, lĩnh vực hoạt động chủ yếu vẫn là nông nghiệp.

Những năm gần đây đã xuất hiện ngày một nhiều các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh, phù hợp với các điều kiện tự nhiên và kinh tế vùng miền, đó là: Gạo, dứa, rau củ quả, cá tầm, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Điều này được coi là tín hiệu tốt bởi tất cả các đơn vị mới thành lập đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của thành viên muốn hợp tác với nhau, hoạt động theo đúng bản chất hỗ trợ lẫn nhau để cùng tạo việc làm, tăng thu nhập.

Nhiều đơn vị thành lập mới đang xây dựng quy trình sản xuất an toàn, có truy xuất nguồn gốc với mục tiêu hướng đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa, từng bước áp dụng công nghệ cao theo định hướng của tỉnh. Trong đó, điển hình là các HTX nông nghiệp ở huyện Điện Biên với chuỗi sản phẩm lúa gạo IR64, Bắc Thơm số 7 và Hương Việt. Quá trình sản xuất không chỉ được các hợp tác xã tập trung ở khâu trồng trọt mà đã trực tiếp tham gia v