Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến kiểm tra xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại xã Thanh Hưng

Thứ Ba, 25/12/2018, 18:51 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 25/12, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

d
Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên

 

Để xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, trong thời gian qua, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: Lập quy hoạch, công bố quy hoạch và tổ chức cắm biển quy hoạch ngoài thực địa; thành lập Ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa cấp xã và các tiểu ban ở từng đội, tổ chức họp dân, triển khai dần các phương án cụ thể.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên cơ bản người dân đã thay đổi nhận thức và đồng thuận, ủng hộ. Đến nay, 3 đội được lựa chọn xây dựng cánh đồng mẫu lớn là: Đội 1, Đội 5 và Đội 6 đã tiến hành dồn điền đổi thửa được 42,5ha, vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời, tiến hành đào, đắp mới hơn 5km đường nội đồng, đường bờ vùng, bờ thửa.

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến cho rằng: Việc dồn điền đổi thửa tại xã Thanh Hưng bước đầu đã có những thuận lợi, được người dân ủng hộ. Trong thời gian tới, các sở, ban, ngành liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể để giúp xã làm tốt việc dồn điền, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Tỉnh sẽ ưu tiên xây dựng đường nội đồng, hệ thống kênh mương nội đồng cho người dân, việc hỗ trợ sản xuất sẽ tiến hành hỗ trợ theo hướng liên kết giữa các nhóm hộ, không hỗ trợ cá nhân. Đối với xã Thanh Hưng cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thực hiện kế hoạch dự toán kinh phí xây dựng hạ tầng giao thông, kênh mương nội đồng và bàn giao đất cho bà con sản xuất./.

 

Thu Nga - Chí Công
 

.