.
Điện Biên :

Doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn còn hạn chế

Thứ Ba, 08/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh Nông nghiệp, Nông thôn vẫn chậm hơn so với doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác. Đến nay chỉ có 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn, chiếm 4,23% tổng số doanh nghiệp của tỉnh.

1
Công ty Giống Nông nghiệp Trường Hương Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư xây dựng thương hiệu gạo Điện Biên tới người tiêu dùng


Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên  có 1.181 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Do đặc thù của tỉnh nên các doanh nghiệp hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế nhưng tập trung chủ yếu trong lĩnh vực khai khoáng, xây dựng thương mại và dịch vụ.

Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông , lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Theo đăng ký thì có 245 doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề trong lĩnh vực Nông nghiệp tuy nhiên trên thực tế số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông , lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 chỉ có 50 doanh nghiệp chiếm 4,23% số doang nghiệp của tỉnh

Trong đó 80% số doanh nghiệp tập trung hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, còn lại là hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và khai thác nuôi trồng thủy sản. Địa bàn đầu tư của các doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng, Mường Chà và huyện Mường Nhé./.

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.