.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên :

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Liên minh Hợp tác xã lần thứ IV

Thứ Bảy, 04/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 03/11, Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Hội nghị ban chấp hành khóa II, kỳ họp lần thứ 12. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BVT Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Liên minh HTX tỉnh đã thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX nhiệm kỳ III (2013-2018), phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2018-2023); dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành, Ban thường vụ  nhiệm kỳ III; Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ III, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV.

1
Quang cảnh Hội nghị


Trong 05 năm qua, măc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Liên minh HTX Việt Nam, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của các HTX, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX của tỉnh đã có bước phát triển rõ nét. Vai trò của các HTX đối với kinh tế hộ và kinh tế tỉnh từng bước được khẳng định trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên của Liên minh HTX tỉnh cũng đã từng bước được nâng lên và dần trở thành chỗ dựa tin cậy cho các HTX thành viên.

Hội nghị cũng đã trình bày, xin ý kiến về dự thảo các nội dung trình Đại hội lần thứ VI Liên minh HTX nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó thống nhất đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực, Ủy ban kiểm tra, xác định rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng. Dự kiến nhân sự Ban Chấp hành khóa IV là 29 đồng chí; nhân sự Ủy ban Kiểm tra khóa IV là 03 đồng chí; nhân sự Ban Thường vụ là 07 đồng chí; nhân sự Thường trực gồm 03 đồng chí chuyên trách. Bên cạnh đó thông qua dự thảo về chương trình đại hội, công tác nhân sự và các điều kiện đảm bảo cho Đại hội IV Liên minh HTX.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BVT Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh, đã nhất trí và biểu dương những kết quả Liên minh HTX tỉnh đạt được, đồng thời đề nghị một số vấn đề như: Cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã; Đổi mới về nội dung công tác tuyên truyền, đưa vào nhiều hình thức vận động, hỗ trợ nhân dân tham gia; Quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo năng lực cho đội ngũ cán bộ, thành viên HTX để nâng cao chất lượng điều hành, hoạt động; đẩy mạnh liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị./.
 

 

Minh Trang
 

.
.
.
.
.