.
Điện Biên :

Xây dựng công trình thủy lợi Na Men tại xã Mường Nhà

Thứ Sáu, 03/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV -  UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Na Men xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.

Dự án thủy lợi Na Men do UBND huyện Điện Biên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Điện Biên.

Dự án gồm 2 hạng mục chính: nâng cấp sửa chữa các cụm đầu mối lấy nước; trong đó làm mới đập dâng kênh đầu, tràn xả thừa và sửa chữa các tuyến dẫn bao gồm: tuyến tả, tuyến ống, tuyến kênh, tuyến hữu.

Với mục tiêu đầu tư xây dựng là đảm bảo cung cấp nước tưới cho 63ha ruộng lúa vụ mùa; 38ha ruộng lúa vụ chiêm của các bản Na Phay, Phiêng Sáng, Pa Có, góp phần ổn định và nâng cao đời sống dân cư, xóa đói giảm nghèo, sớm hoàn thiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở xã Mường Nhà.
 

 

Thúy Hằng
 

.
.
.
.
.