Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ trên 2,6 tỷ xây dựng trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên

Thứ Ba, 09/04/2019, 13:54 [GMT+7]
Điện Biên TV - Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên được Quỹ Thiện Tâm - Thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ phần xây lắp với trị giá trên 2,6 tỷ đồng được thi công từ tháng 8/2018 đến nay đã hoàn thành và bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.
 
Công trình nhà lớp học do quỹ Thiện Tâm tài trợ
Công trình nhà lớp học do quỹ Thiện Tâm tài trợ. ( Ảnh Nguyễn Văn Quân)

 

Ngày 26/4/2018, UBND tỉnh Điện Biên có Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Với quy mô đầu tư là 8 phòng học Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên đã được Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ trên 2,6 tỷ xây dựng và đã khánh thành, bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

d
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên có chức năng phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp. (Ảnh Minh họa )

 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên có chức năng: Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng; cung cấp nội dung, thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật, mức độ khuyết tật. 

Phạm vi, đối tượng hoạt động là trẻ khuyết tật trong độ tuổi đến trường 2 - 18 tuổi, đối tượng cần có sự hỗ trợ để hòa nhập với giáo dục cấp học mầm non, phổ thông./

 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.