.

Mường Ảng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ Hai, 05/11/2018, [GMT+7]

Điện Biên - Trong những năm gần đây, Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức thiết thực, phong phú, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”. Thông qua đó, đã thúc đẩy phong trào học tập ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở địa phương.

Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm đào tạo nguồn nhân lực và bỗi dưỡng  nhân tài, chính vì vậy những năm qua, huyện Mường Ảng đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực cũng như thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 40 trường học, trong đó, 4 trường THPT, 10 trường THCS, 13 trường tiểu học và 13 trường học mầm non với hơn 14.500 học sinh.

Địa phương đã thực hiện chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã có 27 trường học đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương phát động sâu rộng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” đến các trường học, tạo sức lan tỏa trong giáo viên và học sinh, đem lại hiệu quả thiết thực.

1
Giờ học môn Giáo dục công dân của cô trò Trường PTDTNT THPT huyện Mường Ảng. ảnh KT

 

Các trường học đã hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào lớn của ngành ở cơ sở  như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương và Trách nhiệm”, “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, giờ dạy tốt - học tốt, hoa điểm mười kính tặng thầy cô và nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa khác. Qua đó đã tác động tích cực đến môi trường học tập, học sinh có ý thức phấn đấu vươn lên đạt được nhiều kết quả tốt. Cảnh quan trường học được xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp.
 
Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học tự sáng tạo” luôn được ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng quan tâm chú trọng. Các trường học đã triển khai vận dụng ở cơ sở phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tích cực vận động các thầy cô giáo đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, chữ viết, xây dựng tác phong mẫu mực, xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có đủ trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời công đoàn trường học còn hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”; phát huy sáng kiến, kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy theo phương pháp “Lấy học sinh làm điểm trung tâm”.

Trong năm học 2017 - 2018, toàn huyện đã có 170 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận ứng dụng vào thực tế có hiệu quả. Nhờ đẩy mạnh thi đua nên chất lượng giáo dục tại các trường học ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh tiên tiến, học sinh giỏi năm học sau luôn tăng hơn năm học trước. Hàng năm, tỷ lệ học học sinh khá giỏi bậc THCS đạt trên 49%; bậc tiểu học 99% học sinh có phẩm chất năng lực đạt trở lên; bậc mầm non trên 98% số trẻ đạt phát triển thể chất và nhận thức.

Huyện Mường Ảng cũng đã hoàn thành chương trình phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhất là cán bộ quản lý trong việc phối hợp với tổ chức công đoàn vận động các thầy cô giáo đổi mới sáng tạo theo phương pháp dạy học tích cực.
 
Trường Tiểu học Ảng Nưa là một trong những trường học đầu tiên của huyện đạt chuẩn giáo dục mức độ 2. Phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, nhà trường đã không ngừng củng cố đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện cho các thầy cô giáo tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nhất là trang bị kỹ năng sư phạm để truyền đạt hiệu quả kiến thức cho học sinh. Mặt khác, động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện chữ viết, xây dựng tác phong mẫu mực, xây dựng hội đồng sư phạm trường học vững mạnh.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua viết sáng kiến, kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin, sáng tạo đồ dùng dạy học, minh họa cho các giờ dạy thêm sinh động và hiệu quả. Hiện nay, 100% giáo viên trong trường xây dựng kế hoạch bài giảng bằng máy vi tính. Đặc biệt những năm gần đây, nhà trường đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm điểm trung tâm. Các lớp học đã tổ chức được nhiều buổi học, giờ học tích cực theo phương pháp học nhóm, học sinh tự trao đổi thảo luận theo chủ đề của bài giảng.

Qua đó đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh nắm bắt nhanh vấn đề và hiểu bài ngay trên lớp. Ngoài ra, phương pháp dạy học mới này đã củng cố nhanh kiến thức cho học sinh, giúp học sinh tự tin, mạnh dạn, phát biểu xây dựng bài giảng trên lớp. Bên cạnh đó, công đoàn trường học còn chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ giáo viên và thực hiện tốt các chương trình vận động xây dựng các quỹ từ nhiện nhân đạo, chương trình vì học sinh thân yêu và Quỹ hỗ trợ đồng nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát động.
 
Xác định đội ngũ là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, huyện Mường Ảng đã triển khai thực hiện tốt các chính sách để hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu GD&ĐT.

Đến nay, Mường Ảng có hơn 1.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có trên 100 cán bộ quản lý; 825 giáo viên; 220 nhân viên. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi các cấp học ngày càng tăng, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn và 80% đạt trên chuẩn. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhiệt tình, tâm huyết, không quản ngại khó khăn để huy động, duy trì số lượng học sinh và thực hiện tốt các hoạt động giáo dục. Chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các cấp học ổn định, được củng cố và phát triển toàn diện.

1
Huyện Mường Ảng phấn đấu bình quân mỗi năm ít nhất xây dựng từ 1 đến 3 trường học đạt chuẩn quốc gia

 
Để phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng tiếp tục xây dựng các phương án giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020.

Phấn đấu bình quân mỗi năm ít nhất xây dựng từ 1 đến 3 trường học đạt chuẩn quốc gia; tăng cường thực hiện tốt chương trình mục tiêu rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp học phù hợp với yêu cầu thực tế; xã hội hóa đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị dạy học.

Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới kiểm tra thi cử và đánh giá kết quả giáo dục. Tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên thực hiện tốt Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trọng tâm là tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.”
 
Trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng tiếp tục phát huy niềm tự hào của nhà giáo, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục phát động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục của huyện nhà. Từ đó, đóng góp trí tuệ và cống hiến sức lực cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của huyện nhà ngày càng phát triển./.
 

 

 

Hoàng Hảo/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.