.

Tiêu chí xác định hàng hóa phục vụ cho giáo dục

Thứ Ba, 26/12/2017, [GMT+7]

Hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục là hàng hóa được sử dụng cho dạy học và nghiên cứu khoa học của người dạy và người học…

Bộ GD-ĐT vừa công bố Thông tư ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

Thông tư quy định về các tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.
 

1
Bộ GD-ĐT ban hành tiêu chí xác định hàng hóa phục vụ cho giáo dục (ảnh minh họa)


Theo đó, hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục là hàng hóa được sử dụng cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy, học và nghiên cứu khoa học của người dạy và người học trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; bao gồm thiết bị, máy móc, vật liệu, dụng cụ, hóa chất, đồ dùng, đồ chơi, sách, học liệu, chương trình giáo dục đào tạo, giáo trình, tạp chí, dây chuyền công nghệ và các hàng hóa khác.

Học liệu là các phương tiện vật chất lưu giữ, mang hoặc phản ánh nội dung học tập. Học liệu có thể sử dụng dưới dạng truyền thống (tranh ảnh, ảnh dạng thẻ) và học liệu điện tử. Học liệu điện tử là các tài liệu học tập được số hóa theo một kiến trúc định dạng và kịch bản nhất định, được lưu trữ trên các thiết bị điện tử như CD, USB, máy tính, mạng máy tính nhằm phục vụ cho việc dạy và học. Dạng thức số hóa có thể là văn bản (text), slide, bảng dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video, phần mềm máy tính và hỗn hợp các dạng thức nói trên.

Tiêu chí xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ cho giáo dục

Hàng hóa được gọi là hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: Hàng hóa tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

Hàng hóa có cấu tạo, công năng sử dụng, nội dung đặc thù, chỉ được sử dụng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Hàng hóa thuộc danh mục thiết bị dạy học cho các cấp học mầm non, phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc nằm trong danh mục mua sắm, đấu thầu thuộc dự án đầu tư cho giáo dục đào tạo đã được phê duyệt theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Hàng hóa đảm bảo tính sư phạm, phù hợp với mục tiêu, chương trình ở các cấp học, trình độ đào tạo; đảm bảo mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Hàng hóa phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học và công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới./.

 

 

Theo Bích Lan/VOV.VN

.
.
.
.
.