.

Điện Biên: 154 trường học tham gia Mô hình VNEN

Thứ Ba, 05/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Mô hình trường học mới VNEN được triển khai từ năm 2012, đến nay năm học 2016 – 2017 toàn tỉnh có: 154/180 trường có lớp học tham gia mô hình VNEN (chiếm 62,5%) và các trường mở rộng áp dụng mô hình trên phạm vi 10 huyện, thị xã, thành phố trong địa bàn tỉnh.

1
Đồng chí Nhữ Văn Quảng- Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc về tình hình triển khai, mô hình trường học mới VNEN
                      

 

Năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 3.435 giáo viên tham gia dạy học theo mô hình trường học mới, 100% giáo viên đạt trình độ đào tạo. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 40 nghìn học sinh ở các khối lớp 2,3,4,5 theo học mô hình trường học mới.

Mô hình trường học mới VNEN cơ bản đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay. Phương pháp dạy học phát huy được sự sáng tạo, tương tác giữa người dạy và người học, hình thành năng lực, phẩm chất, nâng cao giá trị giáo dục học sinh trong các hoạt động học tập. Đồng thời, các em học sinh biết cách tự học, tự đánh giá mình, đánh giá bạn trong nhóm, trong lớp; chủ động và tự tin khi tham gia các hoạt động, mạnh dạn hơn trong giao tiếp.     
                                                                                                            

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.