Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

Thứ Năm, 09/05/2019, 13:58 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện chương trình công tác chuẩn bị xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng 9/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên. Làm việc với đoàn về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (năm 2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 9,11%; giai đoạn 2016 - 2018 đạt bình quân 8,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23,6 triệu đồng (năm 2015) lên 27,31 triệu đồng (năm 2018), gấp 1,89 lần so với năm 2010; công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều có bước phát triển, cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, năm 2018 khu vực nông nghiệp chiếm 19,96%, công nghiệp - xây dựng chiếm 22,82% và dịch vụ chiếm 54,61%.

c
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

 

Công cuộc xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh: Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 3,69%/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2018 giảm xuống còn 37,08% (so với 48,14% năm 2016).

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đều có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội về cơ bản được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và phát triển.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, với 645 tổ chức cơ sở đảng (410 chi bộ cơ sở, 235 đảng bộ cơ sở), 38.806 đảng viên.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Phan Đình Trạc đã nhấn mạnh: Tỉnh uỷ Điện Biên đã quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo - cầm quyền của các cấp uỷ và đã có một số chuyển biến tích cực: Kịp thời cụ thể hoá và chỉ đạo triển khai các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng; công tác cán bộ được coi trọng chất lượng hơn, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết được tăng cường hơn; nêu cao hơn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; đã tích cực lãnh đạo triển khai các nghị quyết Trung ương khoá XII về công tác xây dựng Đảng, về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng nêu rõ, mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng Điện Biên vẫn còn là tỉnh có nhiều khó khăn, chậm phát triển. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo của Tỉnh uỷ trên các lĩnh vực; đồng thời gợi mở những vấn đề Tỉnh uỷ Điện Biên cần tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện của Điên Biên trong giai đoạn mới. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của Tỉnh uỷ Điện Biên, sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

 

.