Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ Hai, 20/05/2019, 13:50 [GMT+7]
Điện Biên TV - Dự kiến Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 25 - 26/6/2019 các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tập trung tuyên truyền cho đại hội.
 
s
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến diễn ra từ 25 - 26/6/2019.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo tuyên truyền Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi Đại hội đến các tầng lớp nhân dân, trong đó chủ yếu là kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 -2019; phối hợp xây dựng phóng sự phát tại Đại hội và ra số báo đặc biệt chào mừng Đại hội; tuyên truyền công tác phản biện xã hội của Mặt trận các cấp....
 
Theo đó, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTỌ Việt Nam tỉnh đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện và chuẩn bị Đại hội đại biêu MTTQ Việt Nam tinh Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 
Kết quả, tính đến hết tháng 3/2019, toàn tỉnh có 129/130 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã xong; Tại Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra ủy viên Ủy ban với số lượng từ 30 - 55 vị và Ban Thường trực. Đối với cấp huyện, tính đến ngày 19/5/2019, trên địa bàn tỉnh có 2 đơn vị là huyện Tuần Giáo và huyện Mường Nhé đã tổ chức Đại hội, 8 đơn vị MTTQ cấp huyện còn lại sẽ tổ chức Đại hội từ ngày 20 - 29/5/2019.
 
Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 2/5/2018 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội; thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội, phân công nhiệm vụ các Tiểu ban; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX; tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội...
 
Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng văn kiện Đại hội, đã duyệt văn kiện tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 13/5/2019 và dự kiến duyệt tại Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào ngày 3/6/2019. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện để lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, gồm 76 vị ủy viên Ủy ban./.
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.