Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW tại huyện Điện Biên

Thứ Tư, 15/05/2019, 14:08 [GMT+7]

Điện Biên TV - Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do bà Hoàng Thị Hoa – Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Điện Biên.

1
Bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

 

 

Thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trong 5 năm qua: Huyện ủy Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp để Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn vì mục tiêu: Xây dựng con người Điện Biên phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, góp phần đấu tranh, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa trên lĩnh vực văn hóa. Góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, phục dựng, phát huy những phong tục, tập quán, những lễ hội dân gian, những nét văn hóa truyền thống độc đáo riêng có của huyện ngày càng được quan tâm hơn.

Hàng năm, huyện dành nguồn ngân sách nhất định cho việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho các hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể thao, nhằm tạo điều kiện phát triển toàn diện con người; đồng thười tạo ra những không gian văn hóa mở để người dân được tham gia.

Tại buổi làm việc, Huyện Điện Biên đề nghị: Bộ văn hóa – thể thao – du lịch cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho công tác bảo tồn – nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, cũng như hỗ trợ cho đội ngũ viên chức, nghệ nhân, các đội văn nghệ thôn bản được tiếp thu tinh hoa văn hóa của dân tộc. Để Nghị quyết 33 của Ban chấp hành TƯ được hiện thực hóa ngay trong đời sống của mỗi người dân ./.
 

 

Bùi Quang – Đức Trung/DIENBIENTV.VN

.