.
Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên :

Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (Kỳ V)

Thứ Hai, 15/04/2019, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Đoàn ĐBQH tỉnh tổng họp ý kiến giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV của các Bộ, ngành Trung ương gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh để giám sát, chỉ đạo và thông báo đến cử tri

Trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã tổng hợp, đề nghị Quốc hội, Uỷ ban Thưởng vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành chỉ đạo giải quyết 05 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, báo cáo để Quôc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết. Đến nay, 05/05 ý kiến, kiến nghị của của tri đã được các Bộ, ngành trả lời, Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, như sau:

...tiếp theo.

1
Trung tâm huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

 

II. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  

Kiến nghị:Theo quy định Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/20lO cúa Chính phủ quy định về chính sách đổi với cán bộ, công chức viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điêu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Nghị định số 116/20ỈO/NĐ-CP ngày 24/12/2010).

Từ thời điểm 01/3/2011 cán bộ công chức người lao động Tòa án nhân dân huyện Mường Nhé được hưởng chế độ chính sách phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010, nhưng từ ngày 01/01/2018 đến nay Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao căn cứ Quyết định sổ 582/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/4/2107 về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xa khu vực III, khu vực II khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2106-2020 đã ngừng cấp    ngân sách hỗ trợ theo Nghị định sổ 116/2010/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức người lao động Tòa án nhân dân huyện Mường nhé, huyện Nậm Pồ.

Trong khi đó cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan của huyện.đóng trên địa bàn đều được hưởng các chính sách theo Nghị định này. Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tạo điều kiện tiếp tục hỗ trợ, cấp ngân sách để thưc hiện các chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 nhằm đảm bảo đời sông cho cán bộ, công chức, người lao động được yên tâm công tác

Trả lời: (Văn bản số 416/TANDTC-KHTC ngày 28/12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao)

Theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sau khi nhận được quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính Tòa án nhân dân tối cao đã cấp kinh phí chi trả chế độ, chính sách theo quy định cho các đơn vị dự toán, trong đó có Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

Cụ thể năm 2018, Tòa án nhân dân tối cao đã cấp kinh phí cho Tòa án nhân dân huyện Mường Nhé số tiền 216 248 000 đồng; huyện Nậm Pồ số tiền 282.326.000 đồng. Năm 2109 Tòa án nhân dân tối cao đã tổng hợp và chuẩn bị phân bổ khoản kinh phí cho Tòa án nhân dân huyện Mường Mié là 630.287.000 đồng; Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ là 536.138.000 đồng.

III. Bộ GIAỌ THÔNG VẬN TẢI

Kiến nghị: “Đoạn đường Quốc lộ 279 (đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ đi cửa khâu Tây Trang) dài 36Km hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mặt khác đây là tuyến đường huyêt mạch quan trọng giữa các tỉnh Tây bắc Việt Nam và các tỉnh Bắc Lào, lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị quan tâm cân đối nguồn vốn để đầu 'tư xây dựng nâng cấp tuyến đường này”

Trả lời: (Văn bản số 14367/BGTVT-KHĐT ngày 20/12/2018 của Bộ Giao thông Vận tải).

Bộ Giao thông Vận tải có văn bản số 8602/BGTVT-KHĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhu cầu bố trí bổ sung kế hoạch 2016 - 2020 cho các nhiệm vụ chi của ngành Giao thông vận tải (theo chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5395/VPCP-KTTH ngày 7/6/2018 của VPCP).

Trong đó, đã đề nghị, trước mắt bố trí 397 tỷ đồng cho Dự án để đầu tư đoạn từ Điện Biên đến Tây Trang (chưa đầu tư tuyến tránh thành phố Điện Biên do nguồn vốn rất hạn hẹp) từ vốn dự phòng của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Quốc hội và Quốc hội đã có Nghị quyết số 71/2018/QH14 giao Chính phủ rà soát, hoàn thiện các danh mục dự án và dự kiến mức vốn cho từng dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Như vậy, sau khi Dự án được bố trí vốn, Bộ GTVT sẽ tổ chức triển khai. Trước mắt, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí từ nguồn vốn bảo trì đường bộ để thực hiện công tác bảo trì, đảm bảo giao thông êm thuận.

Dienbientv.vn tiếp tục đăng tải trả lời của Ban Nghành liên quan tới những kiến nghị của cử tri vào kỳ tiếp theo....


 

BT/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.