Chúc mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Thư Chúc Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

Thứ Bảy, 26/01/2019, 16:04 [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhân dịp đón xuân mới Kỷ Hợi năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã gửi thư chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trang thông tin Điên tử Đài PTTH tỉnh Điện Biên trân trọng giới thiệu toàn văn Thư.

 

    
                           Thân ái gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ tỉnh Điện Biên!

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

                                   Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ!

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của các cấp chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, tỉnh ta đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách vượt dự toán; các mặt văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; khối đại đoàn kết các dân tộc được phát huy.

                                Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ thân mến!

Bước sang năm 2019, năm có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; năm Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019) và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019) với phương châm hành động: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, đột phá, hiệu quả", tỉnh ta phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,2%

Tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ các chương trình dự án; thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư, thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế.

Tiếp tục xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền, phát huy vài trò Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội XIII Đảng bộ tỉnh trong năm 2019.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, phát huy, khai thác tiềm năng lợi thế, tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 của tỉnh Điện Biên.

Năm mới, chúc đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới!
                                                         Chào thân ái và quyết thắng!

 

                            TỈNH ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

 

PV/DIENBIENTV.VN

.