.

Đảng bộ Mường Luân thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Thứ Ba, 02/10/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời về lối sống giản dị và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Học và làm theo Bác, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Mường Luân,  huyện Điện Biên Đông đã và đang đẩy mạnh thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần phòng ngừa, tạo chuyển biến trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Đảng bộ xã Mường Luân, đã lãnh đạo tạo được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác vừa có ý nghĩa cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài. Việc học tập và làm theo Bác trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ xã.

Một vấn đề được Đảng bộ xã đặc biệt coi trọng: Đó là việc làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí được gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, nội dung hoạt động của các tổ chức đoàn thể có bước đổi mới, quan tâm, chăm lo đến lợi ích chính đáng của người lao động và giúp cho tổ chức Đảng có thêm biện pháp để quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên ngày một tốt hơn.

1
Trong xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh cho các cán bộ, đảng viên, thanh niên được Đảng bộ xã chú trọng

 

Trong xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh cho các cán bộ, đảng viên, thanh niên được Đảng bộ xã chú trọng. Đặc biệt, quan tâm đến công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên trong việc tự phê bình và phê bình, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt thể hiện tính gương mẫu trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, nêu gương sáng trong việc học tập và làm theo Bác.
 
Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; thường xuyên phát động các phong trào học tập và làm theo lời Bác như: Tổ chức Tết trồng cây nhân dịp đầu xuân mới; tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi nhân dịp 1/6, Trung thu... phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Trung tâm Y tế huyện tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Hàng năm, Đảng bộ xã Mường Luân luôn chủ động xây dựng, bổ sung để hoàn thành hệ thống nội quy, quy chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo và chuyên sâu trong công tác chuyên môn, góp phần đổi mới công tác quản lý điều hành. Qua đó, xây dựng môi trường làm việc, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, người lao động trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo ra môi trường, điều kiện bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong điều hành, xử lý công việc, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền luôn có thái độ gương mẫu để khơi dậy tinh thần làm việc cho nhân viên, có ý thức nâng cao trình độ, sâu sát và trách nhiệm trong công việc. Nắm rõ yêu cầu nhiệm vụ để triển khai, khi giao việc cho bộ phận chuyên môn luôn lưu ý: Giao việc đầy đủ, chi tiết, cụ thể, đúng người đúng việc, theo năng lực, sở trường, hướng dẫn kèm cặp, động viên, giúp đỡ, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, ghi nhận kết quả, động viên khen thưởng kịp thời.

Thấm nhuần lời dạy và tư tưởng của Bác, xây dựng và kiên định thực hiện đúng tiêu chí: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tự tin, sáng tạo, đoàn kết, gắn bó. Đồng thời phân công cho các đảng viên luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giúp đỡ quần chúng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đời sống, tạo nên mối quan hệ thân thiết, gần gũi gắn bó trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ.

1
Qua việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương bình dị, gần gũi với việc làm thiết thực, từ đó xây dựng thái độ chính trị vững vàng và vận dụng hiệu quả vào thực thi nhiệm vụ được giao

 

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc những lời dạy của Bác Hồ, Đảng bộ xã Mường Luân luôn đề cao tính chủ động, sáng tạo; quan tâm, tạo điều kiện môi trường làm việc cho mỗi cán bộ công chức phát huy năng lực, thế mạnh của bản thân. Qua đó, tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã có nhiều sáng kiến đề xuất được ban lãnh đạo xã phê duyệt triển khai trong hệ thống.

Đó là triển khai áp dụng công tác quản lý dữ liệu bằng phần mềm để quản lý một các đầy đủ chính xác, khoa học. Ngoài ra còn tận dụng tối đa các tài sản cũ, như máy in, máy pho to cop py sửa chữa khắc phục để sử dụng; công tác quản lý, vận hành trang thiết bị cũng như hệ thống cơ sở vật chất được nhà nước đầu tư đang dần tiếp cận theo hướng chuyên nghiệp.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là cơ sở để cho bản thân mỗi cán bộ đảng viên có được nhận thức đúng đắn về giữ gìn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể.

Đồng thời, có ý thức nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong cách sống, thói quen làm việc, sinh hoạt để không làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc. Qua việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương bình dị, gần gũi với việc làm thiết thực, từ đó xây dựng thái độ chính trị vững vàng và vận dụng hiệu quả vào thực thi nhiệm vụ được giao. Việc tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ xã Mường Luân đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp, thường xuyên của tập thể và mỗi cá nhân, tạo nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để Đảng bộ Mường Luân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Đặc biệt, trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung tiết kiệm luôn được nhấn mạnh. Bởi tiết kiệm chính là đạo đức cách mạng, là phẩm chất của mỗi con người trong thời đại mới. Học tập tấm gương tiết kiệm của Bác Hồ chính là học tập để tiết kiệm có thể trở thành một thói quen hàng ngày. Tiết kiệm không phải là chuyện xa xôi mà chính là những việc làm thiết thực hàng ngày. Tiết kiệm không chỉ là tiết kiệm của cải vật chất mà còn tiết kiệm thời gian, sức lực, tiết kiệm ngôn từ, nói ít làm nhiều, lời nói phải đi đôi với việc làm. Học tập tấm gương tiết kiệm của Bác Hồ chính là học tập để tiết kiệm có thể trở thành một thói quen tích cực hàng ngày trong mỗi cán bộ đảng viên.

Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tự giác thực hiện. Nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Để hoàn thành chỉ tiêu, ngay từ đầu năm, UBND xã chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ thu chi ngân sách thông qua quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa cấp thiết; tiết kiệm các khoản chi như: Văn phòng phẩm, điện, nước... Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: Ngân sách của huyện, xã ưu tiên tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn xã

 

Đối với các công trình đã được phê duyệt, xã chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu theo quy định, nhất là các công trình, dự án quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của địa phương. Trong công tác quản lý, sử dụng lao động xã chỉ đạo các ban ngành thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, quy định về thời gian lao động, giám sát hiệu quả công việc của cán bộ, công chức viên chức, người lao động; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông và một cửa hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch.
 
Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn xã Mường Luân, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và Nhân dân.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, đó là: Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí.

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2018, xã Mường Luân đã tăng các nguồn thu trên địa bàn đạt trên 40 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch hiện giao, trong đó thu từ xử phạt vi phạm hành chính trên 12 triệu đồng, thu từ lệ phí chứng thực gần 10 triệu đồng và thu khác trên 17 triệu đồng. Tổng chi ngân sách trên 5 tỷ đồng còn dư trên 120 triệu đồng tương đương 2,34%.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: Ngân sách của huyện, xã ưu tiên tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, đầu tư hoặc đầu tư một phần cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án quy mô nhỏ giao cho ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư gồm các công trình nước sinh hoạt, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, hệ thống đường bê tông nông thôn liên thôn liên bản.

Để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng bộ xã tập trung vào những giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đối với tất cả các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với hành vi gây thất thoát, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền với những giải pháp thiết thực, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành việc làm thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông.
                                                                       

 

 

Quang Phong/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.