.

Quảng Ninh: Địa phương đầu tiên triển khai hợp nhất các Ban đảng và chính quyền

Chủ Nhật, 08/04/2018, [GMT+7]

 Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành hợp nhất cơ quan Thanh tra với Kiểm tra, cơ quan Nội vụ với tổ chức ở cấp huyện nhằm tinh gọn bộ máy.
 


Tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, Ban tổ chức Huyện ủy đã được sáp nhập với Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã được sáp nhập với Phòng Thanh tra huyện.

Không chỉ có Tiên Yên, đến nay, hầu hết các huyện, thị và thành phố ở Quảng Ninh đã tiến hành hợp nhất xong các cơ quan đảng và chính quyền có chức năng tương đồng. Cách làm này đã giảm đáng kể được các đầu mối trực thuộc và các chức danh lãnh đạo ở cấp huyện.

Sáp nhập các cơ quan tương đồng về nhiệm vụ sẽ giảm lãnh đạo, giảm biên chế, giảm được chi thường xuyên nhưng cái được lớn hơn cả là hiệu quả của cả bộ máy.

 

Theo VTV

.
.
.
.
.