.

Điện Biên: Công tác Phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ Ba, 03/04/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Trong quý I/2018 công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
 
 
c
 Đồng chí Lâm Văn Năm-  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo trong buổi giao ban công tác nội chính.

 

Trong quý I/2018, Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhất là người đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí"

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân với trọng tâm là kết luận số 10-KL/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản", Chỉ thị số 50-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" ... Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho trên 300 cán bộ. công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 
Trong quý I/2018, một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã và đang rà soát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, một số đơn vị đã thực hiện chuyển đổi đối với 11 cán bộ, công chức. 100 % các cơ quan đơn vị đã hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập, đã có 19/19 cơ quan cấp tỉnh và 130/130 xã phường, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt trong quý I/2018 thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND huyện Điện Biên đã phát hiện 1 vụ với 1 đối tượng có hành vi tham nhũng; Viện kiểm soát Nhân dân tỉnh đã kiểm sát điều tra 2 vụ với 3 bị can trong đó khởi tố mới 1 vụ với 2 bị can "tham ô tài sản" ( huyện Mường Nhé), đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 1 vụ với 1 bị can (huyện Điện Biên), kiểm sát xét xử sơ thẩm 1 vụ với 4 bị cáo (huyện Nậm Pồ); Tòa án Nhân dân hai cấp đã thụ lý và xét xử 3 vụ với 7 bị cáo ( cấp huyện 1 vụ với 2 bị cáo, cấp tỉnh 2 vụ với 5 bị cáo).
 
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức; công tác phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí thông qua quá trình tự thanh tra, kiểm tra còn chưa hiệu quả; việc xây dựng chương trình kế hoạch PCTN hàng năm và chấp hành chế độ báo cáo của một số đơn vị còn chưa đấy đủ .
 
Để phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác PCTN trong những tháng tiếp theo, cũng như để khắc phục những tồn tại hạn chế, tại buổi giao ban công tác nội chính vừa qua, đồng chí Lâm Văn Năm -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan nội chính, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục những hạn chế trong công tác nội chính và PCTN thời gian qua. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa, diễn biến tư tưởng trong nhân dân; tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo tráo phép; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra của Nhà nước, công tác điểu tra, truy tố, xét xử của các cư quan tiến hành tố tụng; Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.
 
 
 
 
 
Tử Long
 
.
.
.
.
.