.

Sức sống của "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"

Thứ Hai, 26/02/2018, [GMT+7]

Giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột, bất công vẫn luôn là giá trị trường tồn và sức sống của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”.
 

Ngày (24/2) vừa tròn 170 năm ngày ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo. Đây là một tác phẩm kinh điển, có sức ảnh hưởng to lớn đến thế giới khi khẳng định vai trò tiên phong của Đảng Cộng sản trong thức tỉnh, tập hợp giai cấp công nhân và những người lao động thành một lực lượng cách mạng to lớn đứng dậy đấu tranh với giới chủ lúc bấy giờ.

Và trong thời đại ngày nay, dù hàng trăm năm đã trôi qua nhưng những tư tưởng về giải phóng xã hội, giải phóng con người được đề cập trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" vẫn là những chỉ dẫn quan trọng cho phong trào cộng sản cũng như công nhân quốc tế trong hành trình xây dựng một xã hội mới - xã hội không còn sự bóc lột, áp bức và bất công.

Mới đây, tại nhiều diễn đàn, hội thảo khoa học, các học giả khẳng định, tư tưởng của "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" sẽ luôn là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế, điều quan trọng là tiếp tục kiên định vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng của Tuyên ngôn vào từng hoàn cảnh cụ thể.

 

 

Theo VTV

.
.
.
.
.