.
Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV :

Đại biểu tiếp tục làm việc xem xét hơn 20 tờ trình, báo cáo quan trọng

Thứ Năm, 07/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục phiên làm việc kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV, chiều 07/12 các đại biểu đã dành phần lớn thời gian nghe các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

1
Quang cảnh phiên họp


Trong đó UBND tỉnh đã trình bày 01 báo cáo và 08 tờ trình trên nhiều nội dung lĩnh vực như: Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018 tỉnh Điện Biên.; Phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017- 2020;

Quy định về thời gian gửi báo cáo, mẫu biểu đảm bảo lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp

Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018; Danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh; đưa ra khỏi danh mục các dự án đã được thông qua nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

1
Đồng chí Lê Văn Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày một số tờ trình liên quan đến chế độ chính sách


Thường trực HĐND tỉnh trình bày 02 báo cáo, tờ trình về: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV. Các Ban HĐND tỉnh trình 10 báo cáo thẩm tra liên quan đến những nội dung trên.

Với tờ trình về việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018.

Theo đó số Biên chế công chức: Năm 2018 dự kiến giao 2.248 biên chế hành chính, giảm 58 biên chế so với số giao năm 2017 để thực hiện tinh giản, (đạt tỉ lệ tinh giản 2,5%/ năm 2018 theo kết luận 17-KL/TW), trong đó: Cơ quan cấp tỉnh dự kiến năm 2018 giao 1.263 biên chế; Cơ quan cấp huyện dự kiến năm 2018 giao 985 biên chế. Biên chế viên chức: Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp là 21.727, giảm 400 người để thực hiện tinh giản, đạt tỉ lệ tinh giản 1,75% năm 2018, trong đó: Cơ quan, đơn vị cấp tỉnh dự kiến năm 2018 phê duyệt 7.080 người làm việc; Đơn vị sự nghiệp cấp huyện dự kiến năm 2018 phê duyệt 14.579 người làm việc; Biên chế Hội có tính chất đặc thù dự kiến năm 2018 phê duyệt 64 người làm việc; Biên chế dự phòng năm 2018 phê duyệt 04 chỉ tiêu.

Sáng mai (8/12), kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV sẽ bước vào phiên thảo luận tổ./.
 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.