.

HĐND tỉnh Điện Biên họp phiên tháng 11/2017

Chủ Nhật, 03/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV – Sáng ngày 3/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Điện Biên tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2017 (lần 2) do đồng chí Lò Văn Muôn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu xem xét thông qua các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7. Trong đó, tập trung vào những nội dung chính sau: kết quả hoạt động năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 và Nghị quyết số 19-2016NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016 và năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XIV; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thườn lệ năm 2018; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua Dự toán kinhphis hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 và một số nội dung khác.

Trong năm 2017, HĐND tỉnh Điện Biên tổ chức 3 kỳ họp; trong đó 2 kỳ họp thường lệ (kỳ thứ 5 và thứ 7), 1 kỳ họp bất thường (kỳ thứ 6). Tại kỳ họp thứ 5 và 6, HĐND tỉnh đã thông qua 22 Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách: 6 Nghị quyết; văn hoá – xã hội: 5 Nghị quyết; xây dựng chính quyền: 5 Nghị quyết; lĩnh vực dân tộc: 4 Nghị quyết; hoạt động của HĐND tỉnh: 2 Nghị quyết. Các Nghị quyết được thông qua đều đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Tại kỳ họp thứ 7, bên cạnh xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND và của các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo anh ninh – quốc phòng năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động trong năm 2018...

Đồng chí  Lò Văn Muôn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND cho biết: Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra trên 80 báo cáo, đề án trình và dự thảo Nghị quyết tại các kỳ họp 5, 6 và 7 đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy trình; phân công các Ban thực hiện 8 cuộc giám sát chuyên đề, 14 cuộc giám sát thường xuyên, 4 cuộc khảo sát đảm bảo về phạm vi, đối tượng, thời gian, địa bàn hợp lý khắc phục hạn chế về chồng chéo thời gian, địa điểm. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Trong thời gian tới, đồng chí Lò Văn Muôn yêu cầu tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng các phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường những vấn đề nội dung trọng tâm, vấn đề còn vướng mắc để đề xuất các biện pháp phù hợp. Phát huy vai trò của các Ban HĐND tỉnh, tổ đại bểu, đại biểu HĐND tỉnh từ thực tiễn của địa phương, cơ sở nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung chất vấn tại kỳ họp.

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.