.
Điện Biên :

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8

Thứ Tư, 06/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 6/9, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức phiên họp tháng 8/2017 nhằm đánh giá hoạt động của tháng 8, đề ra chương trình hoạt động tháng 9, xem xét kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

1
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức phiên họp tháng 8


Thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc đã tham gia đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc của Quốc hội giám sát về "Tình hình kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006-2016", tham gia vào đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát "Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện giai đoạn 2014-2016". Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giám sát các chuyên đề về việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Tủa Chùa năm 2015, 2016; tình hình thực hiện đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến xử lý 07 nội dung phát sinh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội; phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cho các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, tổng hợp 163 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh đảm bảo tính kịp thời, chặt chẽ. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại của công dân được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, trong tháng 8 đã tiếp 03 lượt công dân, tiếp nhận 06 đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát các chuyên đề; Tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc thực hiện chức năng , nhiệm vụ, đồng thời chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo;...

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, các nội dung giải trình bao gồm: công tác quản lý nhà nước về chất lượng, giá thuốc khám chữa bệnh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, giai đoạn từ ngày 01/1/2015 đến nay; tập trung vào các vấn đề bức xúc nổi cộm, được đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân quan tâm./.
 

 

Minh Trang
 

.
.
.
.
.