.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ

Thứ Bảy, 02/09/2017, [GMT+7]

Ngay từ những ngày đầu tiên nước nhà độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chăm lo đến việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ chính quyền các cấp.
 

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở là làm sao và bằng cách nào để chính quyền các cấp thực sự là chính quyền của dân, phấn đấu mưu cầu tự do, hạnh phúc, cho nhân dân. Người từng nói: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì".

Và để xây dựng được một chính quyền thực sự biết mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, ngay từ những ngày đầu tiên nước nhà độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chăm lo đến việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ chính quyền các cấp.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng trở lại với những chỉ dẫn của Người về vấn đề này để hiểu hơn những công việc cần phải làm trong quá trình hoàn thiện một chính quyền vì dân phục vụ.

 

Theo VTV

.
.
.
.
.