Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch: Cưỡng chế Doanh nghiệp Phú Hưng nếu không chấp hành tháo dỡ hoạt động kinh doanh ăn uống, bia hơi

Thứ Năm, 11/07/2019, 11:06 [GMT+7]
Điện Biên TV –Trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra chiều 9/7, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh đã giải trình về việc cho thuê, mượn và sử dụng đất di tích lịch sử sai mục đích tại di tích trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
 
Trong phiên chất vấn Đại biểu HĐND tỉnh Lò Thị Bích có hỏi: Việc giải quyết trường hợp cho thuê đất sử dụng sai mục đích tại khu vực bảo vệ I của di tích Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được thực hiện thế nào? bao giờ giải quyết xong? trách nhiệm của đồng chí?
 
Ông Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trả lời chất vấn.
Ông Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trả lời chất vấn.

Trả lời chất vấn Đại biểu HĐND tỉnh Ông Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch giải trình: 

 
Thực hiện Văn bản số 3507/UBND-KGVX ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến kiến nghị của Ban VHXH - HĐND tỉnh tại báo cáo số 31/BC-VHXH ngày 06/6/2019 báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, giải trình năm 2018; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai một số biện pháp sau:
 
Một là: Chỉ đạo Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp Phú Hưng tháo dỡ các vật kiến trúc trên đất, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ ăn uống, di dời toàn bộ cây cảnh, trả lại mặt bằng khuôn viên di tích.
 
Ngày 26/11/2018, gửi Văn bản số 186/BTCTLSĐBP-HCTH đến Công ty nước và Điện lực thành phố đề nghị cắt điện, nước khu vực kinh doanh của DNTN Phú Hưng. Tuy nhiên do chưa có quyết định cưỡng chế của cấp có thẩm quyền nên Công ty nước và Điện lực thành phố chưa thể |tiến hành cắt điện, nước của khách hàng
 
Hai là: Ngày 27/11/2018, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với BTCT LSĐBP; Phòng Di sản đã mời ông Hoàng Văn Hà, giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng đến Thanh tra Sở làm việc, sau khi được Thanh tra Sở tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa và vận động tự nguyện tháo dỡ lều, lán ươm cây và chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng ăn, giải khát trong khuôn viên bảo vệ di tích.
 
Tiếp đến ngày 18/4/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành giấy mời số 817/GM-SVHTTDL về việc mời các ngành tham gia kiểm tra thực địa, đồng thời gửi thông báo số 818/TB-SVHTTDL, ngày 18/4/2019 gửi Doanh nghiệp Phú Hưng về việc thông báo kiểm tra hiện trạng việc dựng lều, lán và hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích Khu Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
 
Tiếp theo ngày 22/4/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Phòng quản lý do thị thành phố Điện Biên Phủ, UBND phường Thanh Trường thành lập đoàn công tác liên ngành tổ chức kiểm tra thực địa việc dựng lều, lán và hoạt động kinh doanh dịch vụ của Doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng trong phạm vi di tích và thống nhất yêu cầu Doanh nghiệp Phú Hưng tự tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng trước ngày 25/5/2019.
 
Ngày 06/5/2019, Doanh nghiệp Phú Hưng có đơn đề nghị các cơ quan ban, ngành (Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Điện Biên Phủ) xem xét, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp tiếp tục hoạt động.
 
Ông  Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cho biết thêm:
Ông  Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cho biết thêm: "Nếu đơn vị không tự nguyện chấp hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu với cấp có thẩm quyền chuyển sang các biện pháp áp dụng cưỡng chế theo quy định của pháp luật"

Trên cơ sở kiến nghị của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND dân tỉnh tại báo cáo số 31/BC-VHXH ngày 06/6/2019 về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, giải trình năm 2018; Trong đó có ý kiến về việc “đề nghị Sở yêu cầu doanh nghiệp Phú Hưng chấm dứt hoạt động kinh doanh ăn uống, bia hơi giải khát, dựng nhà tạm, lều, lán bán hàng, cải tạo khu đất tập trung trồng hoa, đặt cây cảnh tạo cảnh quan cho khuôn viên di tích" và tình hình thực tế hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghị:

Xem xét, cho doanh nghiệp Phú Hưng sử dụng diện tích khu đất để trồng hoa, đặt cây cảnh tạo cảnh quan cho di tích; khi Dự án bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên giai đoạn II được triển khai thực hiện doanh nghiệp có trách nhiệm di chuyển, hoàn trả mặt bằng.

Ông Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cho biết thêm Riêng hoạt động dịch vụ, kinh doanh ăn uống, bia hơi giải khát, dựng nhà tạm, lều, lán bán hàng, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan vận động Doanh nghiệp di dời các vật kiến trúc, trả lại mặt bằng và không gian cho di tích. Nếu đơn vị không tự nguyện chấp hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu với cấp có thẩm quyền chuyển sang các biện pháp áp dụng cưỡng chế theo quy định của pháp luật./.

 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.