Phim tài liệu: Huyền thoại Điện Biên - Tập 3: Điện Biên và những cuộc thiên di
Thứ Ba, 01/07/2014, 08:46 [GMT+7]
.
.
.