Duy trì gần 50 câu lạc bộ "nông dân với pháp luật"

Thứ Tư, 24/01/2024, 12:06 [GMT+7]

Điện Biên TV - Hoạt động của gần 50 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”của Hội Nông dân tỉnh đang ngày càng được nhân rộng, phù hợp với đặc điểm từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động cho cán bộ, hội viên trong chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

1
Một buổi tuyên truyền pháp luật cho hội viên nông dân.

Trong số gần 50 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” có khoảng 20 câu lạc bộ do Hội Nông dân tỉnh trực tiếp quản lý. Với lịch sinh hoạt định kỳ phù hợp, nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ chủ yếu tập trung vào các quy định của pháp luật trong lĩnh vực: Dân sự, hình sự, đất đai, phổ biến về chính sách xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới… Bên cạnh đó, các chính sách, quy định của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng được quan tâm, khai thác và kịp thời tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân.

Cùng với hoạt động của các câu lạc bộ, năm 2023, Hội Nông dân tỉnh tổ chức gần 20 buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 900 lượt hội viên, nông dân tham gia. Qua đó, hội viên, nông dân hiểu sâu hơn về pháp luật, góp phần giải quyết tốt các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện và tranh chấp. Đồng thời, tăng cường sự gắn bó và làm phong phú thêm hoạt động của các tổ chức Hội nông dân trên địa bàn tỉnh.

 

 

Phương Dung - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN

 

.