Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Sín Thầu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI

Thứ Năm, 04/06/2020, 15:37 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 3/6, Đảng bộ xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.

1
Đảng bộ xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Với 95 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ,  nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã biên giới Sín Thầu đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, chủ động nắm bắt thời cơ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 20 đã đề ra, nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch được giao.

Sín Thầu trở thành xã đầu tiên của huyện Mường Nhé đạt 17/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 5-7%; lương thực bình quân đạt gần 550 kg/ năm; là xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất huyện với 38%, xã đã chủ động gắn phát triển kinh tế - xã hội với phát triển du lịch trải nghiệm; độ che phủ rừng đạt 70%, 5/7 bản đạt chuẩn văn hóa, gần 75% số hộ được công nhận gia đình văn hóa; công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại được coi trọng.

Hàng năm xã thường xuyên phối hợp với các lực lượng đóng chân trên địa bàn triển khai hiệu quả các kế hoạch phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;  tổ chức gặp gỡ với thị trấn Khúc thủy – Giang Thành- Vân Nam Trung Quốc trao đổi để tập trung giải quyết những vấn đề liên quan tại khu vực biên giới. Công tác phát triển đảng được chú trọng, nhiệm kỳ vừa qua, toàn đảng bộ đã kết nạp được 50 đảng viên, phát triển thêm 3 chi bộ.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào BCH khóa 21, bầu Bí thư đảng ủy và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025.

 

CTV Trần Kỳ Năng/DIENBIENTV.VN

.