Đảng bộ Đài Phát thanh – Truyền hình Điện Biên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Tư, 20/05/2020, 07:14 [GMT+7]
Điện Biên TV - Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, ngày 19/5, Đảng bộ Đài PT – TH tỉnh Điện Biên đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Đảng bộ Đài PT – TH tỉnh Điện Biên hiện có 57 đảng viên, trong đó có 55 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Đài PT – TH tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện; làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn; hằng năm, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ bản hoàn thành như đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt 3,5%; công tác đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ vượt 20%. Những kết quả đó đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra.

Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đã chỉ đạo tuyên truyền đúng tôn chỉ mục đích của báo chí,  thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trên cả 3 lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Trang thông tin Điện tử tổng hợp sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Duy trì thời lượng phát sóng Phát thanh 19h/ngày, Truyền hình 18h/ngày, nâng thời lượng tự sản xuất từ 40% lên 45% theo Giấy phép phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên đảm bảo chất lượng, từ đó lựa chọn được các tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia Liên hoan Truyền hình, Phát thanh toàn quốc; giải Búa Liềm vàng và đạt được thành tích nhất định; nâng cấp Trang thông tin Điện tử tổng hợp, đưa chương trình ĐTV trực tuyến trên Website, trên YouTube, và tương tác trên mạng xã hội Facebook đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đã chuyển đổi thành công sản xuất chương trình truyền hình theo công nghệ HD và thực hiện phát sóng thử nghiệm kênh truyền hình Điện Biên ĐTV theo công nghệ HD trên vệ tinh vinasat-1 từ 10/10/2019; hoàn thiện hệ thống phòng thu mới theo công nghệ chuẩn HD; áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào trong sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng trên vệ tinh vinasat-1; duy trì cung cấp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tín hiệu chương trình truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat, hệ thống Mytv, truyền hình cáp Điện Biên, kênh truyền hình NextTV và FptTV…

Đảng bộ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, viên chức nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống tốt đẹp của Đảng và dân tộc ta, đảm bảo sự thống nhất về chính trị và tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Qua các đợt học tập Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước luôn đảm bảo tỷ lệ học cao, bình quân có 100% cán bộ đảng viên, 93% quần chúng tham gia. Cách thức học tập được đổi mới, nâng cao chất lượng, gắn học tập quán triệt với xây dựng chương trình học tập cụ thể, sát thực và thực hiện có hiệu quả.

Biểu quyết thông qua
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các Đại biểu thông qua dự thảo báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận báo cáo Chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và biểu quyết các chỉ tiêu Đại hội cụ thể như: hằng năm Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  phấn đấu 85% cán bộ công chức, viên chức trở lên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, cơ quan phấn đấu  hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt cơ quan văn hóa.

100% cán bộ, đảng viên và 95% quần chúng đựơc học tập các Chị thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên có đăng ký cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng; phấn đấu đến năm 2025 có 95% đảng viên có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; 55% đảng viên có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên....

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Thanh Vận - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Đài PT - TH tỉnh Điện Biên đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm trong việc chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để xử lý kịp thời vấn đề phát sinh, phát huy trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu....

Ban
Đồng chí Phan Thanh Vận - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên (thứ 4 trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Đài PT - TH tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Lường Văn Xuyên tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

.