.

Điên Biên: Tổ chức cai nghiện ma túy cho gần 800 bệnh nhân

Thứ Ba, 06/11/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Tính đến hết ngày 15/9/2018, toàn tỉnh tổ chức cai nghiện ma túy cho gần 800 bệnh nhân, tiếp nhận mới hơn 550 người đạt gần 60% kế hoạch năm.
 
s
Tính đến hết ngày 15/9/2018, toàn tỉnh tổ chức cai nghiện ma túy cho gần 800 bệnh nhân (ảnh - Điều trị thay thế nghiện và các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh).

Cụ thể: Cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh cho trên 350 người trong đó có 40 người cai nghiện tự nguyện và 312 người cai nghiện bắt buộc; cai tại gia đình, cộng đồng cho hơn 417 người đạt 52,12%KH/năm; tiếp nhận mới và duy trì thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện cho 159 bệnh nhân trong đó tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội huyện Điện Biên Đông 85 bệnh nhân; tiếp tục duy trì 47 xã, phường, thị trấn lành mạnh không tệ nạn xã hội đã được công nhận và xây dựng mới thêm 2 xã, phường, thị trấn năm 2018 nâng tổng số xã phường không tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay là 49 xã phường.
 
Trong những tháng cuối năm Sở LĐTB&XH tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy; đẩy mạnh công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng.
 
Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện ma quý tại các trung tâm có chức năng cai nghiện; Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện./.
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.
.
.
.
.