.
Điện Biên :

Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Thứ Sáu, 17/08/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất với mục tiêu đến năm 2020, 100% các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên có máy thu hình xem được truyền hình bằng các phương thức khác nhau gồm truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình qua Internet

Nhằm thực hiện đúng lộ trình của Chính phủ về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh.

1
Đến hết năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện kết thúc các kênh Chương trình truyền hình hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh


Đề án có mục đích nhằm chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt dất trên địa bàn tỉnh từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình.

Bên cạnh đó mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số trên mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợ với nhu cầu và thu nhập của người dân. Đồng thời tổ chức và sắp xếp lại Đài Phát thanh và truyền hình cấp tinh, huyện theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và hoạt động hiệu quả.

Theo đó, đề án được thực hiện theo nguyên tắc không làm gián đoạn các kênh chương trình truyền hình, đặc biệt là các kênh chương trình truyền hình nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Từng bước triển khai lộ trình số hóa mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số phù hợp với điều kiện thực tế về thu truyền hình số của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đến hết năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện kết thúc các kênh Chương trình truyền hình hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh; Các hộ  gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ vùng sâu, vùng xa , vùng khó khăn của tỉnh có nhu cầu xem truyền hình được cung cấp thiết bị kỹ thuật với giá phù hợp, có hỗ trợ từ Qũy dịch vụ viễn thông công ích, ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

Từng bước huy động mọi nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp và ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Tận đụng tối đa hạ tầng truyền hình đã được đầu tư để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Với thời gian triển khai thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020, đề án có kinh phí triển khai được đảm bảo bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu./.
 

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.