.

Hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 6

Thứ Ba, 10/07/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 10/7, Hội nghị lần thứ 6, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 được diễn ra.

x
Hội nghị lần thứ 6, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

Theo đó, hội nghị đã tiến hành cho rút tên khỏi danh sách Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với 2 đồng chí do chuyển công tác. Đồng thời đã kiện toàn và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên đối với 3 đồng chí; hiệp thương giới thiệu và bầu đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Hội nghị cũng đã thông qua Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên đã sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018. Báo cáo nêu rõ, công tác Hội và phong trào thanh niên đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung do Ủy ban Hội đề ra. Phong trào thanh niên có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, thành phần thanh niên tham gia rộng rãi hơn. Các chương trình của Hội đã góp phần nâng cao chất lượng và nhận thức của mỗi hội viên, thanh niên, đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới. Việc triển khai thực hiện các chương trình, hướng dẫn sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội và công tác thanh niên./.

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn


 

.
.
.
.
.