Điện Biên Đông nỗ lực giảm nghèo bền vững

Thứ Tư, 08/05/2019, 16:34 [GMT+7]

Điện Biên TV - Giảm nghèo nhanh và bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của một huyện nghèo, do đó trong những năm qua, huyện Điện Biên Đông đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo. Qua đó, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, Điện Biên Đông xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 huyện Điện Biên Đông đã đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 3 đến 5%.

Căn cứ Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hằng năm, UBND huyện Điện Biên Đông đều giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể đến 14 xã, thị trấn; đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo xóa đói - giảm nghèo huyện phụ trách các xã, thị trấn, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác chỉ đạo giảm nghèo, tạo việc làm của từng địa phương. HĐND huyện giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình, kế hoạch giảm nghèo hằng năm, đảm bảo việc giảm nghèo được thực hiện đúng kế hoạch và hiệu quả.

1
Hỗ trợ bò giống sinh sản là biện pháp hiệu quả giúp người dân huyện Điện Biên Đông xóa đói giảm nghèo. Trong ảnh: Người dân bản Sư Lư 4, xã Keo Lôm chăm sóc bò giống được hỗ trợ. ảnh KT

 

Ông Vàng A Hờ, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông cho biết: Trong năm 2018 đời sống của Nhân dân đã được nâng lên, và các chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện được triển khai có hiệu quả; Trong năm 2019 chúng tôi tiếp tục đang triển khai các giải pháp, trong đó có giải pháp trọng tâm, đột phá trong đó đặc biệt chú trọng việc phát huy các lợi thế của huyện để đưa vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả.

Từ các chương trình, dự án giảm nghèo của Đảng và Chính phủ như: Chương trình 30a; Chương trình 135CP; Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.v.v…, Điện Biên Đông đã ưu tiên phát triển sản xuất. Đồng thời, tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu cho Nhân dân như: Đường giao thông, kênh mương thủy lợi, điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế.v.v…

Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các tổ chức, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ liên quan đến công tác xóa đói giảm nghèo tới toàn thể Nhân dân trong huyện.

Đồng thời, triển khai kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ sản xuất như: Hỗ trợ cây, con giống phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ tiền khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang; hỗ trợ tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng sản xuất; hỗ trợ nhân rộng các mô hình giảm nghèo; chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.v.v…

Từ năm 2016 đến nay, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Điện Biên Đông đã thực hiện hỗ trợ sản xuất cho trên 5.000 lượt hộ dân với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng của huyện như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến Nông, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân đã triển khai nhiều mô hình Khuyến nông – Khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để các hộ nghèo có hướng mới trong làm ăn, phát triển kinh tế.

Là huyện thuần nông nên phát triển nông nghiệp vẫn là hướng đi quan trọng nhất trong chiến lược phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững của Điện Biên Đông. Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế sẵn có, các đơn vị chức năng và chính quyền các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa các loại cây, con giống cho hiệu quả kinh tế cao vào trồng trọt, chăn nuôi; từng bước thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Các đơn vị chức năng như Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến Nông - Khuyến ngư thường xuyên chủ động cử cán bộ xuống các bản, hộ gia đình hướng dẫn cho bà con các kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó nông nghiệp Điện Biên Đông thời gian gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt toàn huyện đã đạt gần 12.800 ha, tăng 94 ha so với năm 2017; chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định với  tổng đàn gia súc đạt trên 95.000 con, gia cầm đạt gần 180.000 con.

Chị Vàng Thị Dế, bản Suối Lư 4 (xã Keo Lôm) chăm sóc đàn bò được hỗ trợ theo Nghị quyết 30a.
Chị Vàng Thị Dế, bản Suối Lư 4 (xã Keo Lôm) chăm sóc đàn bò được hỗ trợ theo Nghị quyết 30a. ảnh KT

 
Một trong những biện pháp giảm nghèo hiệu quả đó là tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm. Đến nay, huyện Điện Biên Đông đã có trên 1.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo với số tiền trên 300 tỷ đồng.

Trong đó 2/3 số vốn vay từ Ngân hàng chính sách Xã hội đồng hành cùng người nghèo. Từ các nguồn vốn trên, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung tổ chức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo nhóm hộ về giống cây trồng, vật nuôi, giúp người dân nâng cao giá trị sản xuất.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo phát triển sản xuất, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mới trong việc nâng cao hiệu quả vốn vay và đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân.

Ông Nguyễn Phú Khiêm, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Điện Biên Đông cho biết: Hiện nay ngân hàng chính sách huyện ĐBD đang triển khai 14 chương trình, với tổng dư nợ 264 tỉ đồng. Do là huyện nghèo nên chúng tôi chú trọng xin nguồn vốn cho các chương trình hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo. Trong thời gian tới thì chính phủ có chương trình nâng mức vay và số tiền vay đối với 3 đối tượng trên; thời gian tới Ngân hàng chính sách huyện sẽ tiếp tục chủ động nguồn vốn, kịp thời giản ngân nguồn vốn được tăng thêm để đáp ứng nhu cầu của bà con trong phát triển kinh tế.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, song tỉ lệ hộ nghèo của Điện Biên Đông đến nay vẫn còn cao, chiếm trên 56%. Để tiếp tục giảm tỉ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên Đông cần tích cực hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp giảm nghèo như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo; phát huy mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để giảm nghèo bền vững.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, để mỗi hộ nghèo, cận nghèo có ý thức vươn lên, tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng./.


                                                                    

 

Chung Dũng/DIENBIENTV.VN

.