.

Điện Biên nhiều khởi sắc trong thu hút đầu tư

Thứ Năm, 03/01/2019, [GMT+7]

Điện Biên TV - Bằng nhiều chính sách, cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư gắn với cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, hiện đại, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa nhất cho các doanh nghiệp, năm 2018 tỉnh ta tiếp tục được đánh giá có nhiều khởi sắc trong thu hút đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trong năm 2018, tỉnh Điện Biên đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án và 4 dự án đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký trên 4.900 tỷ đồng.

1
trên địa bàn tỉnh đã có 150 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 26 nghìn tỷ đồng.

 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 150 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 26 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, Điện Biên đã tích cực chỉ đạo các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; đồng thời đang tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư và đã có một số nhà đầu tư lớn đang tham gia nghiên cứu như tập đoàn TH Truemilk, Vietjet, Vingroup, FLC.

Đây thực sự là những tín hiệu đáng mừng, tạo đòn bẩy cho kinh tế Điện Biên phát triển. Trong năm 2019, tỉnh ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước để tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính nhất là cải cải thủ tục hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy./.            
                          

 

Như Quỳnh/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.