Điện Biên có 70 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Thứ Ba, 24/07/2018, 14:50 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 70 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 368 tỷ đồng. Qua đó, nâng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 1.190 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 19.298 tỷ đồng và 193 chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại địa phương.

c
Đồng chí Trần Văn Sơn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các doanh nghiệp bên lề Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Điện Biên lần thứ nhất năm 2017


Bên cạnh đó, kinh tế tập thể và hộ kinh doanh tiếp tục được khuyến khích phát triển, dự ước 6 tháng đầu năm thành lập 8 hợp tác xã và 550 hộ kinh doanh. Vì vậy đến hết tháng 6, toàn tỉnh có 215 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký 277,26 tỷ đồng; 17.223 hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 2.215 tỷ đồng.

Từ những kết quả trên, đã góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng năm 2018 tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, Điện Biên sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; Phát triển các hợp tác xã, các mô hình kinh tế tập thể, mô hình trang trại trong sản xuất thủ công nghiệp và nông nghiệp có sự liên kết 4 nhà: Nhà nước - Nhà nông - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học, gắn sản xuất với thị trường, trao đổi hàng hóa; Rà soát chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các mô hình sản xuất tập thể, trang trại để các cơ quan chức năng của Nhà nước tăng cường biện pháp tác động phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn


 

.