.
Điện Biên :

Tập trung thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Thứ Năm, 04/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trong năm qua luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh, nhằm tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu đó, tỉnh Điện Biên đã có nhiều chính sách để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp; chủ động xúc tiến, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. 

Qua thống kê, trong năm 2017 vừa qua, tỉnh Điện Biên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên 3.200 tỷ đồng. Cấp Giấy Chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 05 dự án, đưa tổng số dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh vào địa bàn lên 119 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 21 nghìn tỷ đồng.

1
Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tháo gỡ khó khăn, cải thiện và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp

 

Trong năm 2017 toàn tỉnh cũng đã có 295 doanh nghiệp đăng ký thay đổi, bổ sung và thành lập mới, trong đó có 115 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn hơn 1.200 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 1.130 doanh nghiệp, trong đó có 1.103 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 27 doanh nghiệp lớn với tổng số vốn đăng ký 15.635 tỷ đồng.

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 180 chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp ngoài tỉnh đăng ký hoạt động tại địa phương. Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tỉnh ta đã tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tháo gỡ khó khăn, cải thiện và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, như: Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống tối đa còn 3 ngày làm việc. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 10 ngày; Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan về đầu tư, thẩm định dự án, giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng, môi trường theo hướng giảm 1/3 thời gian so với quy định để doanh nghiệp triển khai được nhanh chóng và thuận lợi.

Đồng thời các thủ tục hành chính về thuế luôn được công khai trên trang thông tin điện tử của ngành thuế; Công tác rà soát, đánh giá, công khai, minh bạch quy trình cấp phát vốn ngân sách nhà nước; công tác thanh toán và giải ngân các dự án đầu tư từ nguồn NSNN đã được quan tâm, triển khai thường xuyên, qua đó đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán góp phần đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Dự ước năm 2017, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt trên 12.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt gần 64tỷ đồng. Đóng góp của các doanh nghiệp cho ngân sách tỉnh ngày càng lớn góp phần quan trọng đưa tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017 đạt 1.054 tỷ đồng

1
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao đổi với các nhà đầu tư tại cuộc gặp mặt năm 2017. ảnh KT

 
Hiện nay, UBND tỉnh đang giao các ngành tham mưu chủ trương đầu tư cho 9 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.680 tỷ đồng. Đồng thời để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016- 2020 bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, việc huy động vốn từ các tổ chức, các nhà đầu tư khu vực tư nhân để đầu tư phát triển là đặc biệt quan trọng và hết sức cần thiết.

Tổng số dự án kêu gọi, thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020: 87 dự án với tổng số vốn kêu gọi là: 16.182 tỷ đồng. UBND tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý đầu tư và quản lý sau cấp phép nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng và có tính cạnh tranh cao.
 
Với sự quan tâm của tỉnh tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã từng bước phát triển, tích luỹ nguồn lực tài chính, nâng cao quy mô,  năng lực sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song những nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

 

 

Quốc Hưng/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.