.
Điện Biên :

Hơn 800 học sinh người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo trình độ Đại học giai đoạn 2007-2016

Thứ Ba, 07/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng ngày 07/11, Đoàn khảo sát Vụ Giáo dục dân tộc- Bộ Gíao dục và Đào tạo do đồng chí Lê Như Xuyên- Phó vụ trưởng vụ Giáo dục dân tộc làm trưởng đoàn làm việc với Hội đồng cử tuyển của tỉnh Điện Biên tại Sở Nội vụ về tình hình thực hiện chính sách cử tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tới dự và làm việc với Đoàn khảo sát có các đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị thành viên Hội đồng cử tuyển trong tỉnh. Trong buổi làm việc UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2016 và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về chế độ cử tuyển với nội dung: công tác tuyển sinh của tỉnh được thông báo công khai, sâu rộng đến UBND các huyện, các cơ sở giáo dục đến từng thôn bản, tạo điều kiện để tất cả học sinh trong đối tượng cử tuyển được đăng kí xét tuyển và có cơ hội đi học

1
Trong 10 năm (2007 - 2016) tỉnh Điện Biên đã cử 803 học sinh người dân tộc thiểu số được đi đào tạo trình độ Đại học. ảnh - Quang cảnh buổi làm việc 

 

Hàng năm UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Gíao dục và Đào tạo thực hiện việc kí hợp đồng cử tuyển với các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện;  về công tác tiếp nhận và sử dụng đào tạo, tổ chức bàn giao hồ sơ cho Sở Nội vụ, Sở Y tế, UBND các huyện để bố trí xét tuyển vào vị trí việc làm theo các nhóm ngành đảm bảo theo các quy định.

Trong giai đoạn 2007-2016 tỉnh Điện Biên đã ra quyết định cử 803 người thuộc dân tộc thiểu số diện cử tuyển đi đào tạo trình độ Đại học đảm bảo đúng đối tượng, trong đó có: 101 người thuộc nhóm ngành sư phạm, 238 người thuộc ngành Y, 271 người thuộc nhóm kỹ thuật, 74 người nhóm Nông Lâm, 47 người nhóm kinh tế và 72 người thuộc nhóm ngành Xã hội nhân văn.

Trong năm 2017, Hội đồng cử tuyển của tỉnh đã họp xét và nhất trí cử 12 học sinh đi học theo chế độ cử tuyển vào các trường Đại học  năm 2017-2018 đảm bảo theo các quy định hiện hành; tiếp tục thực hiện chính sách cử tuyển, tạo cơ hội cho học sinh người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc diện hộ nghèo, thường trú tại địa bàn đặc biệt khó khăn, chủ động lập thân , khởi nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số.
 .
                                                                                                                                 

 

Thúy Hằng

 

.
.
.
.
.