Điện Biên:

Phiện họp tháng 11 Thường trực HĐND tỉnh

Thứ Sáu, 22/11/2019, 15:22 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

1
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp tháng 11 thường trực HĐND tỉnh

Tại phiên họp, HĐND tỉnh đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; Xem xét cho ý kiến vào nội dung: Tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020.

Dự thảo Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo công dân, giai đoạn 2016 – 2020; dự thảo Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020.

Theo đó, trong năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát. Công tác tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện.

Trong năm, HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thường lệ; 1 kỳ họp bất thường; tổ chức 7 cuộc giám sát chuyên đề; thông qua gần 50 Nghị quyết trong các lĩnh vực: Kinh tế - ngân sách; Pháp chế; dân tộc; văn hóa – xã hội.v.v... Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp 11 lượt công dân, tiếp nhận trên 100 đơn thư.v.v.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các kỳ họp; hoạt động giám sát, phối hợp giám sát; tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ thường xuyên của HĐND tỉnh trong năm 2020.

Tại phiên họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để bổ sung vào báo cáo, tờ trình; thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục triển khai những nội dung, kế hoạch đã đề ra trong thời gian tới./.

 

 

Nguyễn Hằng – Đức Bình/DIENBIENTV.VN

.