.

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/12/2018

Thứ Ba, 27/11/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 27/11, Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Theo đó, kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày (từ 5 - 7/12/2018), tại Phòng họp số 2 UBND tỉnh.

x
Quang cảnh cuộc họp báo

 

Dự kiến tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, HĐND tỉnh sẽ xem xét, nghiên cứu một số nội dung quan trọng gồm: Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) tỉnh Điện Biên; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Báo cáo đánh giá giữa kỳ và rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn (2016 - 2020); xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019; Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh; Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét, thảo luận, thông qua 6 Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và 12 Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp; xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Cũng tại kỳ họp lần này, trên cơ sở các nguồn thông tin và xem xét các vấn đề liên quan, Thường trực HĐND tỉnh đề xuất 2 nhóm vấn đề chất vấn: Việc thực hiện những cam kết tại các phiên chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; công tác quản lý Nhà nước và việc triển khai các chính sách hỗ trợ thuộc chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc và phiên chất vấn, trả lời chất vấn trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh./.

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.