.

Điện Biên: Nâng cao công tác cải cách hành chính

Thứ Ba, 09/10/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV -  Xác định cải các thủ tục hành chính có tầm quan trọng rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian qua, cùng với những nỗ lực trong phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Điện Biên đã và đang tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong cải các thủ tục hành chính từ tỉnh đến các địa phương.
 
Chỉ số cải cách hành chính ở tỉnh ta từ năm 2012 đến 2015 luôn đứng trong top 3 tỉnh xếp cuối cùng trong cả nước. Thì năm 2017, Điểm xác định chỉ số CCHC của tỉnh xếp vị trí 24/63 tỉnh, thành trên cả nước, tăng 18 bậc so với năm 2016. 
 
 
dsda
Cải cách hành chính theo chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã giúp xử lý, giải quyết công việc nhanh, giảm bớt một số thủ tục rườm rà, quy trình thời gian giải quyết được công khai, rõ ràng đem lại những kết quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, dự ước toàn tỉnh đã tiến hành thẩm định gần 30 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện góp ý trên 40 văn bản. UBND tỉnh đã công bố gần 30 quyết định, trên 600 thủ tục hành chính. Trong đó, công bố mới trên 370 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung trên 80 thủ tục, bãi bỏ gần 150 thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông 100% các cơ quan, đơn vị đã niêm yết, công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến cải cách bộ máy nhà nước; hiện đại hóa hành chính; cải cách tài chính công; áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính cũng được tỉnh quan tâm triển khai.

Để có được kết quả đó trong những năm qua, tỉnh Điện Biên  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ trên cả nhiều lĩnh vực CCHC. Công tác thông tin tuyên truyền CCHC, cải cách TTHC ( thủ tục hành chính) được thực hiện với nhiều hình thức phong phú đến cán bộ công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân.

dsda
 Hơn 200 cán bộ công chức các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện tham gia được bồi dưỡng kỹ năng về cải cách hành chính do Sở Nội vụ tổ chức ngày 9/10.
 
Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về cải cách thủ tục hành chính để nhằm nâng cao kỹ năng cải cách hành chính cho người đứng đầu cơ quan và người trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị.
 
Công tác cải cách TTHC đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ từ việc kiểm soát TTHC, công bố, công khai niêm yết TTHC, tiếp thu xử lý các kiến nghị về TTHC đến việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức... đều cơ bản đảm bảo thời gian, yêu cầu theo quy định, được cá nhân, tổ chức đánh giá cao. 
 
Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị hành chính các cấp được đẩy mạnh và duy trì; số lượng đơn vị đã đạt 100% các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện; chất lượng phục vụ ngày càng nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đên giao dịch. Công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước được thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương, đảm bảo quy trình, trình tự theo hướng tinh gọn, hiệu quả./.
 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.
.
.
.
.