Panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" - Kiệt tác hội họa về đề tài lịch sử
Thứ Bảy, 04/12/2021, 10:08 [GMT+7]
.
.
.