Điện Biên

Tổ chức kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thứ Tư, 24/07/2019, 11:03 [GMT+7]

Điện Biên TV - Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong giai đoạn 2015 - 2019.

Sáng 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh và chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh.

x
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên

Theo đó, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong giai đoạn 2015 - 2019, đánh giá được sự biến động đất đai so với chu kỳ 5 năm, 10 năm trước và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của cấp huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham gia vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên, nhiều đại biểu đề nghị cơ quan thường trực là Sở Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cần có lộ trình, mốc thời gian cụ thể. Ngoài ra, đại biểu còn tham gia vào đơn giá, kinh phí, nhân lực, tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng thực hiện.
 
Về Dự thảo Kế hoạch rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã tham gia vào tình hình quản lý đất đai tại mỗi địa phương; đồng thời cũng có nhiều đại biểu băn khoăn từ nay đến năm 2020 khó hoàn thành, bởi vì khối lượng công việc nhiều...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham gia, đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các dự thảo kế hoạch, báo cáo.

Về Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh, đồng chí Lò Văn Tiến đề nghị các ngành thành viên trong Ban chỉ đạo nghiên cứu kỹ Quyết định số 664/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 5/7/2019 để triển khai thực hiện. Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng.

Đối với lãnh đạo các huyện, thị, thành phố dành thời gian nghiên cứu các chỉ thị của Trung ương và tỉnh về công kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Kết thúc cuộc họp này, đề nghị các huyện, thị, xã phải rà soát ngay những nội dung nào cần thực hiện.

Đối với Kế hoạch rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lò Văn Tiến cho rằng việc triển khai này hết sức cần thiết để công nhận việc quản lý đất đai, đặc biệt là đất lâm nghiệp. Vì vậy, tiếp thu ý kiến các đại biểu, Ban chỉ đạo thống nhất lại thời gian thực hiện kế hoạch là từ năm 2019 đến năm 2023; đồng thời giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại toàn bộ kinh phí và chia giai đoạn, trong đó có dự kiến nguồn kinh phí thực hiện.

"Đề nghị với các huyện, thị, thành phố tiến hành tổ chức công bố quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018." - Đồng chí Lò Văn Tiến nói./.

 

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.